Mali Müşavirlik hizmetlerlerine 1996 yılında İstanbul Pendik'de başlayan AHMET GÜNDÜZ, 2008 Yılından itibaren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetlerini AHMET GÜNDÜZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ünvanı altında sürdürmektedir.

 

A.G Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş,  2014 Yılında Batı Mahallesi Cavitpaşa Sokak No:5-5 Daire:3 Pendik-İSTANBUL adresinde kurulmuştur. Şirketin Kuruluşuna ilişkin Esas Sözleşme 24.12.2013 tarihinde tescil edilerek 31.12.2013 gün ve 8476 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Şirket, 896270-0 numarasıyla ticaret siciline kayıtlı olup, Mersis Numarası 008081098600011’dur.

 

Şirketimiz 26.12.2014 gün BDK/2014/134 Sicil numarası ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan (KGK) bağımsız denetim yetkisi almıştır.

 

Şirketimiz ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.04.2015 tarih ve 2015/9 Sayılı bülteniyle, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınmıştır.

 

Saygılarımızla,

AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.