Resmî Gazete 22 Haziran 2020
22 Haziran 2020
Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23 Haziran 2020
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/10)
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2017/22672 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2017/38732 Başvuru Numaralı Kararı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
24 Haziran 2020
7246 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/11)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/13)
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/9, K: 2020/2)
25 Haziran 2020
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2020 Tarihli ve 9392, 9393, 9394, 9395, 9397 Sayılı Kararları
26 Haziran 2020
7247 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti’ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2663)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 2662)
6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İçişleri Bakanlığının Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
Konkordato Gider Avansı Tarifesi
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/12)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/14)
Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2018/10424 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2018/15231 Başvuru Numaralı Kararı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/1, K: 2020/1)
27 Haziran 2020
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2020 Tarihli ve 9410, 9411, 9412, 9413 Sayılı Kararları
28 Haziran 2020
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2664)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2665)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2666)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2667)
Denizli İli, Buldan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yayla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2668)
Muğla İli, Menteşe İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2669)
Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2670)
Işıklar Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kütahya İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2671)
Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Rize İli, Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesinde Yer Alan Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2672)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2673)
Eskişehir İlinde Tesis Edilen Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan ve Tepebaşı İlçesi, Keskin Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2674)
Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Ahmetoluğu Branşmanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2675)
Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Uluköy Beşdeğirmen Köyler Grubu Benzinlik Branşmanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2676)
154 kV Ortaköy TM-Kütüklü Geçici TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2677)
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2679)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (I) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2680)
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681)
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682)
Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkındaki 17/4/2020 Tarihli ve 2424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20/4/2020 Tarihli ve 2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2683)
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Gedik Üniversitesi İhale Yönetmeliği
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
29 Haziran 2020
Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2019/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/1 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/2 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2015/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/3 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/4 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/5 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/6 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/7 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/8 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/9 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/10 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/11 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/12 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/13 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/14 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/15 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2016/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/16 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/17 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/18 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2018/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/19 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/20 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/21 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/22 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/23 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/24 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/25 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2018/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/26 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/27 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/28 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/29 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/30 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/31 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2017/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/32 Sayılı Kararı
30 Haziran 2020
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703)
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması, Birleştirilmesi veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2704)
Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2705)
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)
22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)
Kurucu Vakfına Kayyım Atanan ve Garantör Üniversitesi Tarafından Yapılan Denetimler Sonucunda Mevcut Mal Varlığıyla Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini Sürdüremeyeceği Tespit Edilen ve Bu Durumu Yükseköğretim Kurulunca Onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin Faaliyet İzninin Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2708)
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomekatronik ve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği
2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
2020 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
Çevre Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 11/06/2020 Tarihli ve 2020/1 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2015/19917 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/37725 Başvuru Numaralı Kararı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 29/11/2019 Tarihli ve E: 2018/5, K: 2019/6 Sayılı Kararı