2022 Yılı Ücret Gelirlerinin Beyanı

Birden Fazla İşverenden Tevkifata Tabi (Kesintili) Ücret Elde Ediliyorsa

  • Tek işverenden 880.000 TL ye kadar tevkifata tabi ücret geliriniz için beyanname vermenize gerek yoktur. 880.000 TL ’yi aşan tevkifata tabi ücret gelirleri için beyanname verilmesi gerekmektedir.

Birden Fazla İşverenden Tevkifata Tabi (Kesintili) Ücret Elde Ediliyorsa

  • Ücretler toplamınızın 880.000 TL’yi aşması durumunda ücret gelirlerinizin tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir.
  • Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız; istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 70.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir.
  • Diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 70.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde bu ücret gelirleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.

Tek İşverenden Tevkifata Tabi Olmayan (Kesintisiz) Ücret Elde Ediliyorsa

  • Tek işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız, tevkifatsız ücretin safi tutarının (matrah), asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını(2022 yılı için 58.522,50 TL) aşması halinde bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.

Birden Fazla İşverenden Tevkifata Tabi Olmayan (Kesintisiz) Ücret Elde Ediliyorsa

  • Birden fazla işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız, tevkifatsız ücretlerin safi tutarlarının toplamı (matrah), asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını (2022 yılı için 58.522,50 TL) aşması halinde bu ücret gelirleriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.

Birden Fazla İşverenden Hem Tevkifata Tabi (Kesintili) Hem de Tevkifata Tabi Olmayan (Kesintisiz) Ücret Elde Ediliyorsa

  • Ücretler toplamınızın 880.000 TL’yi aşması durumunda ücret gelirlerinizin tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir.
  • Hem tevkifatlı hem de tevkifatsız birden fazla işverenden ücret elde ediyorsanız; Tevkifatlı veya tevkifatsız olmasına bakılmaksızın istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup, diğer kalan ücretler toplamı 70.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir.
  • Diğer kalan ücretler toplamı 70.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde tevkifata tabi ücretleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur. Ancak tutarı ne olursa olsun tevkifatsız ücret gelirleriniz tamamı için beyanname vermeniz gerekmektedir.

Sporcu Ücreti Elde Ediliyorsa

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici 72 nci Madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı ( 2022 yılı gelirleri için 880.000 TL ) aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir.

Yorum Yap