Denetime Tabi Olma Durumu Sorgulaması

Bankacılık Sektöründeki Kurumların Denetimi

ŞİRKETLER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA DURUMU SORGULAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ AÇINIZ.

http://dtsorgu.kgk.gov.tr/

 

Lütfen Aşağıdaki Açıklamalara Dikkat Ediniz:

– Bu alan, 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar) kapsamında şirketlerin (Fonlar Hariç) 2018 hesap döneminde denetime tabi olma durumları hakkında bilgi vermektedir.

– Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermez.

– Bu alandan yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, Karar kapsamında yapılan hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

– Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir.

– Yapılan sorgulama sonucunda 2018 hesap döneminde denetime tabi olunduğuna ilişkin veri gelmesine rağmen, anılan hesap döneminde denetime tabi olmadığını değerlendiren şirketlerin, gerekli incelemelerin yapılabilmesi adına bu durumu, tevsik edici belgelerle birlikte (şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakinin 2017 ve 2016 hesap dönemlerine ait kurumlar vergisi beyannameleri, anılan yıllara esas aylık muhtasar beyannameleri vb.) Kurumumuza yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

Yorum Yap