Ticaret Kanunu Danışmanlığı

Sermaye Piyasası Kanunu Danışmanlığı

Birleşme, Bölünme, Devir Alma Danışmanlığı

Şirket Genel Kurul - Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Şirket Tür Değiştirme Danışmanlığı

Şirket Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Uyum Danışmanlığı

Ticaret Sicili Tescil İşlemleri Danışmanlığı

Yabancı Sermaye Kanunu Danışmanlığı

BİZE ULAŞIN

Şirketimizden Teklif ve Bilgi Talep Edebilirsiniz

Şirket kuruluşlarının ulusal ve uluslararası ticaret hukukuna uygunluğu, genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, hissedarların ve şirket menfaatlerinin korunması ve kollanması, sözleşmelerin hem ulusal hem de yabancı yasalara göre düzenlenmesi konularında uzmanlarımız tarafından Ticaret Kanunu Danışmanlık Hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Kanunu Danışmanlığı Faydaları

Olası hukuki uyuşmazlıklarda şirket güvenli bir hukuki altyapıya sahip olacak, maddi ve manevi zarar görmeyecek, hukuki uyuşmazlıklar azaltılacaktır.

Şirketlere yönelik hukuki danışmanlık kapsamında, müşterilerimizin doğru kararlar alabilmeleri için farklı çözümlerle birlikte bu çözümlerin fayda ve zarar modellerini en baştan belirleyerek en iyi seçimi yapmalarına yardımcı oluyoruz. Tüm hukuki uyuşmazlıkların davaya dönüşmemesi ve taraflarla gereksiz çatışmaların yaşanmaması için her türlü tedbiri uyguluyoruz.

Türk Ticaret Kanunu Neleri Kapsar?

Türkiye’de gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan ticari faaliyetleri düzenleyen başlıca kanundur. Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku olmak üzere altı kitap ve toplam 1535 madde ile 13 geçici maddeden oluşur.