2023 Yılı Mali Takvim

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/12/202202/01/2023Kasım 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202202/01/20232021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/202202/01/20232023 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/202202/01/2023Kasım 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/12/202202/01/2023Kasım 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202202/01/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/202202/01/2023Varlık Barışı Kapsamında Kasım 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/12/202202/01/2023Kasım 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/12/202202/01/2023Kasım 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/07/202202/01/20232021 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
01/12/202202/01/2023Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/202202/01/2023Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/202310/01/202316-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/01/202310/01/202316-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/202316/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/202316/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/01/202316/01/2023Varlık Barışı Kapsamında Aralık 2022 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/202316/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202316/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202316/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/202316/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202316/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202320/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202320/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/202320/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202320/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202320/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202320/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/01/202324/01/20231-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/01/202325/01/20231-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202326/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202326/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/01/202326/01/2023Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/202326/01/2023Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/01/202330/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202330/01/2023Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202331/01/2023Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/202331/01/2023Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/01/202331/01/2023Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/202331/01/20232022 Yılında Kullanılan Defterlerin 2023 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/202331/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/202331/01/2023Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/202331/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202331/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/202331/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/202331/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202331/01/20237256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
01/01/202331/01/20237326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01/01/202331/01/2023Varlık Barışı Kapsamında Aralık 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/11/202231/01/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/202331/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/01/202331/01/2023Aralık 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/01/202320/02/20232023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
01/01/202328/02/20232023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/01/202307/04/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/01/202307/04/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/01/202302/05/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/202302/05/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/202303/07/2023FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi
01/01/202303/07/20232022 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
01/01/202331/08/2023Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/02/202309/02/202316-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/202310/02/202316-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202315/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202315/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/202315/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202315/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202315/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/202315/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/02/202315/02/2023Varlık Barışı Kapsamında Ocak 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/202315/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202320/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202320/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202320/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202320/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/202320/02/20232023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
01/02/202320/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202320/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/02/202324/02/20231-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/202327/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202327/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/02/202327/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/02/202327/02/20231-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202328/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/02/202328/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202328/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/202328/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/202328/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202328/02/2023Varlık Barışı Kapsamında Ocak 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/02/202328/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/12/202228/02/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/02/202328/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/01/202328/02/20232023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/02/202328/02/2023Ocak 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202302/05/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/02/202331/05/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/03/202309/03/202316-28 Şubat 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/202310/03/202316-28 Şubat 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Varlık Barışı Kapsamında Şubat 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/03/202324/03/20231-15 Mart 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/03/202327/03/20231-15 Mart 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202331/03/20237326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202331/03/2023Varlık Barışı Kapsamında Şubat 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/152)
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/152)
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/152)
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/152)
05/07/202231/03/2023Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Bildirilmesi (7417 Sayılı Kanun)
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202331/03/20237256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/03/202305/04/20232022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202305/04/2023GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202307/04/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202307/04/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202331/05/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202331/05/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202331/05/20232023 Yılı Emlak Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/202331/05/20232023 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
12/03/202331/05/20237440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Başvuru Süresi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/03/202305/04/2023GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202305/04/20232022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/11/202207/04/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/12/202207/04/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/01/202307/04/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/01/202307/04/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202307/04/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202307/04/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/04/202310/04/202316-31 Mart 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
03/04/202311/04/202316-31 Mart 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/202325/04/20231-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/04/202326/04/20231-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/202326/04/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/04/202328/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202328/04/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/202302/05/2023Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/202302/05/20232022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/20232022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/04/202302/05/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/04/202317/05/20232023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/05/20232023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/05/20232023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/04/202331/05/20232022 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması
01/04/202331/05/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/202303/07/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/03/202305/04/2023GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202305/04/20232022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/11/202207/04/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/12/202207/04/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/01/202307/04/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/01/202307/04/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202307/04/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/03/202307/04/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153)
01/04/202310/04/202316-31 Mart 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
03/04/202311/04/202316-31 Mart 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202320/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/202325/04/20231-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/04/202326/04/20231-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/04/202326/04/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/202326/04/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/04/202328/04/2023Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202328/04/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/202302/05/2023Mart 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/202302/05/2023Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/202302/05/20232022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202302/05/20232022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/04/202302/05/2023Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202302/05/2023Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/04/202317/05/20232023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/05/20232023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202317/05/20232023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/04/202331/05/20232022 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması
01/04/202331/05/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/202303/07/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/06/202309/06/202316-31 Mayıs 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/06/202312/06/202316-31 Mayıs 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202315/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202315/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/202315/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202315/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/06/202315/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202315/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202315/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/202320/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202320/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202320/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202320/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/202320/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202320/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/202326/06/20231-15 Haziran 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/06/202326/06/20231-15 Haziran 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202326/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202326/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/06/202326/06/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/06/202303/07/20237440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
01/06/202331/08/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/202331/08/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/01/202303/07/20232022 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
01/04/202303/07/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/202303/07/20237440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/01/202303/07/2023FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi
01/07/202310/07/202316-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
03/07/202311/07/202316-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/202325/07/20231-15 Temmuz 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/07/202325/07/20231-15 Temmuz 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202326/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/07/202326/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202326/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202326/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/202326/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/07/202327/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
01/07/202328/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202328/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202328/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01/07/202331/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202331/07/20237256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/20237326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
01/05/202331/07/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/07/202331/07/20232022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/2023GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Verilen Yıllık Beyannameye İlişkin 2.Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/20237440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/2023Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/202331/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/08/20232023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/07/202317/08/20232023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/08/20232023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202331/08/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/202302/10/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/202302/01/20242022 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/08/202309/08/202316-31 Temmuz 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/08/202310/08/202316-31 Temmuz 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202315/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202315/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/202315/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/08/202315/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202315/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202315/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/202315/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/08/20232023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/08/20232023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/08/20232023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/08/202321/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202321/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202321/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/202321/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202321/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202321/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/08/202324/08/20231-15 Ağustos 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/08/202325/08/20231-15 Ağustos 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202328/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202328/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202328/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202328/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/08/202331/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202331/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/08/202331/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/202331/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/202331/08/2023Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/08/202331/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/202331/08/20232023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/08/202331/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/05/202331/08/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/08/202331/08/2023Temmuz 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/06/202331/08/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/202331/08/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/202331/08/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/08/202331/08/20237440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
01/08/202331/10/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/08/202330/11/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/09/202311/09/202316-31 Ağustos 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/09/202311/09/202316-31 Ağustos 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/09/202315/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202320/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/09/202325/09/20231-15 Eylül 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18/09/202326/09/20231-15 Eylül 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/09/202326/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202326/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/09/202326/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202328/09/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/20237256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/09/202302/10/20237326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/09/202302/10/20237440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/09/202330/11/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/09/202330/11/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/09/202302/10/20237440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/07/202302/10/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/09/202302/10/20237256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/09/202302/10/20237326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/09/202302/10/2023Ağustos 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/10/202310/10/202316-30 Eylül 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/10/202310/10/202316-30 Eylül 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/10/202316/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202316/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/202316/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202316/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202316/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/202316/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/10/202316/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202320/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202320/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202320/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202320/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/202320/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202320/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/10/202324/10/20231-15 Ekim 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/10/202325/10/20231-15 Ekim 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202326/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/10/202326/10/2023Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/202326/10/2023Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/10/202326/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202326/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202330/10/2023Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202330/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202331/10/20237440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
01/08/202331/10/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/10/202331/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202331/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/202331/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/202331/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202331/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/202331/10/2023Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/202331/10/2023Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/10/202331/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/10/202331/10/2023Eylül 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/10/202317/11/20232023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202317/11/20232023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/10/202317/11/20232023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202330/11/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/10/202302/01/2024Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/11/202309/11/202316-31 Ekim 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/202310/11/202316-31 Ekim 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202315/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202315/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202315/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/202315/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202315/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202315/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/202315/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/10/202317/11/20232023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202317/11/20232023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202317/11/20232023 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/11/202320/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202320/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202320/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202320/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202320/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/202320/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/11/202324/11/20231-15 Kasım 2023 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/11/202327/11/20231-15 Kasım 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202327/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202327/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/11/202327/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202328/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202330/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202330/11/20232022 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/202330/11/2023Veraset ve İntikal Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/202330/11/20232023 Yılı Emlak Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/202330/11/20232023 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/202330/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/11/202330/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202330/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/11/202330/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/08/202330/11/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/09/202330/11/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/09/202330/11/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/10/202330/11/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202330/11/20237440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
01/11/202330/11/20237256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/11/202330/11/20237326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/11/202330/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/202330/11/2023Ekim 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/202331/01/2024Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202301/04/2024Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202330/04/2024Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
İlk TarihSon TarihVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/12/202311/12/202316-30 Kasım 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/202311/12/202316-30 Kasım 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202315/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202315/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202315/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/202315/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202315/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202315/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/202315/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/12/202320/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202320/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202320/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202320/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/202320/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202320/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/12/202325/12/20231-15 Aralık 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202326/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202326/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/12/202326/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18/12/202326/12/20231-15 Aralık 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/202328/12/2023Kasım 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202302/01/20247440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
01/12/202302/01/2024Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/202302/01/2024Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/202302/01/2024Kasım 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202302/01/20242022 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/202302/01/20242024 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/202302/01/2024Kasım 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/12/202302/01/2024Kasım 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202302/01/2024Kasım 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/12/202302/01/2024Kasım 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/12/202329/02/2024Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/202301/04/2024Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/202330/04/2024Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi