Sıkça Sorulan Sorular

SSS

Sıkça Sorulan Sorular
AG hizmetleri başta vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili danışmanlık olmak üzere çeşitli kanunlarda Yeminli Mali Müşavirlerce tasdiki öngörülen tüm konuları kapsamaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu gelir ve kurumlar vergisi tam tasdiki, özel vergi revizyonu hizmetleri ile gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerekse Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki Kamu Gözetimi Kurumunun belirlediği çerçevede yapılacak bağımsız enetim faaliyetleri AG kapsamında yürütülebilmektedir. Sosyal güvenlik ve gümrük mevzuatı hizmet kapsamımızda değildir.
Şirketimiz tüm sektörlerde hizmet verme kabiliyetine sahiptir. Başlıca hizmet verdiğimiz sektörler; finansal kiralama kuruluşları, imalat ve madencilik sektörü, inşaat, madencilik, tekstil, her türlü üretim faaliyetleri, ticaret, her türlü yurt içi alım-satım, ithalat ve ihracat faaliyetleri, diğer hizmet sektörleri, yazılım, danışmanlık, internet hizmetleri vb. faaliyetler.
Günümüzde iletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte e-ticaretin kapsamı hızla genişlemektedir. Özellikle büyük şehirlerde zamanın kıymetini bilmeyenimiz yoktur. Tıpkı mal ticaretinde olduğu gibi ihtiyaç duyulan bazı hizmetlerin internet ortamında daha hızlı, güvenilir ve daha hesaplı satın alınması mümkündür. AG’nin kuruluş amacı mali konularda ihtiyaç duyulan bilgiyi ve hizmeti zamanında, tarifesi baştan belirlenmiş makul bir ücretlendirmeyle, güvenilir ve tatminkar bir şekilde sunmaktır. Şirket ortakları İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının üyeleridir. Şirketimizin ortakları vasıtasıyla verdiği hizmetler AG müşteri sözleşmesinde yer aldığı gibi mesleki sorumluluk kapsamındadır. Bu nedenlerle, müşterilerimiz şirketimizin uzun yıllarda geliştirdiği hizmet kalitesi ve deneyimlerinden gönül rahatlığı ile yararlanabilirler.
Saate bağlı işlerde görüş soran müşteriye AG platformu üzerinden cevap için gereken çalışma saati ve buna karşılık gelen ücreti; saate bağlı olmayan işlerde yapılması istenilen işin fiyatlandırma listemizdeki ücreti ile işin teslim zamanı bildirilir. Müşteri onayı ve ödeme sağlandıktan sonra iş kabul edilir. İşin zamanında teslim edilmemesi halinde geciken her gün için ücrette %20 indirim uygulanır. Üç iş gününden fazla gecikme olursa müşterinin talebi üzerine ücreti iade edilir.
Şirketimiz işin kabulünde hizmetin ne zaman tamamlanacağı konusunda taahhütte bulunmakta, zamanında yetişmeyen işlerle ilgili sözleşmede öngörülen ücretten indirim veya iade gibi uygulamalarla konunun ciddiyetini ortaya koymaktadır.
Kararlaştırılan hizmet türü yerinde denetim gerektirmedikçe uygulamalarımız internet ortamında yerine getirilmektedir. Yerinde denetim gerektiren hususlarda denetim ekibimizin müşterinin iş yerinde çalışması mesleki bir zarurettir.
Gerek Türkiye gerekse yurt dışı uygulamalarında mali müşavirlik hizmetleri saate bağlı olarak hesaplanır. Müşteri ve hizmet veren işin başlangıcında tahmini saat konusunda kendi tecrübelerine göre mutabık kalırlar. İlan edilen saat ücreti üzerinden hizmeti ücretlendirmek son derece kolay ve anlaşılabilir olmaktadır.
Sunulan hizmetlerde İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasınca hazırlanan yıllık asgari ücret tarifesi önemli ölçüde dikkate alınmaktadır. Söz konusu tarife her yıl Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Yıllar içinde yeminli mali müşavirlik hizmetinin ücretlendirilmesinde piyasa koşulları ve tarife dikkate alındığında ücretlendirmenin makul olduğu görülecektir.
Müşterilerin sunduğu bilgilere göre hazırlanan cevapların doğruluğundan şirketimiz sorumludur. Müşteri verilen cevabın yanlış veya önemli oranda eksik olduğunu yazılı olarak bizzat veya başka bir Yeminli Mali Müşavirin yazılı görüşüne dayanarak iddia ettiğinde, bu şikayet şirket tarafından 3 gün içinde değerlendirilir. Müşteri şikayetinde haklı ise ücreti şikayetin şirketimize iletildiği günü takip eden dördüncü mesai gününde derhal iade edilir. Müşterinin haklı olmadığı tarafımızdan ifade edildiğinde müşterinin İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan hakem istemesi mümkündür. Hakem kararı kesin olup taraflar buna uymak zorundadırlar. Hakem masraflarını haksız olan taraf öder. Müşteri verilen yanlış cevaptan zarara uğradığını ispat ederse alınan ücretin 10 katını geçmemek üzere zararı tazmin olunur. Zarar iddiası şirkete bildirilir; haklı görülürse şirket tarafından 30 gün içinde zararı tazmin olunur. Şirket zarar iddiasını kabul etmezse aynı şekilde müşterinin İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan hakem istemesi mümkündür. Hakem kararı kesindir; ücretini haksız taraf öder.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

FİNANSAL KİRALAMA

TEKSTİL

İMALAT

TİCARET

İNŞAAT

İTHALAT ve İHRACAT

MADENCİLİK

YAZILIM

BİZE ULAŞIN

“Herhangi bir sonuç için değil EN İYİ sonuç için bizi tercih edin."