2023 Yılı İçinde Başlayıp Bitirilen İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Hesaplamaları Hk

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • 2023 Yılı İçinde Başlayıp Bitirilen İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Hesaplamaları Hk

SGK asgari işçilik uygulamasında; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedelinin esas alınmaktadır.

Fiyat artışlarının etkisine bağlı olarak 2023 yılı için ise Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ile ilgili 11.02.2023 ve 12.08.2023 tarihli Resmi Gazetelerde 2 kez tebliğ yayımlandığından,

2023 yılı için dikkate alınacak olan birim maliyet bedelleriyle ilgili olarak SGK’nın 23.08.2023 tarihli Genel Yazısında;

Özel nitelikteki inşaat (bina) işyerlerinde yapılacak asgari işçilik hesaplaması ile ilgili olarak; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından,

2023 yılı içerisinde başlayıp;

  • 01.07.2023 tarihinden önce bitirilen, özel nitelikli inşaat işleri için yapılan araştırma işleminde 11.02.2023,
  • 01.07.2023 tarihi ve sonrasında bitirilen, özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde 12.08.2023,

Tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan sırasıyla 2023/1 ve 2023/2 nolu Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğlerdeki maliyet bedelleri esas alınarak asgari işçilik hesaplamalarının yapılacağı,

Diğer yandan,

  • 12.08.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin 3. Maddesinde “Bu Tebliğ 1/7/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” denildiğinden, 2023 yılında başlayıp 01.07.2023 tarihi ve öncesinde biten ve 12.08.2023 tarihine kadar da ilişiksizlik belgesi başvurusunda bulunulan iş yerlerinin araştırma işleminin 11.02.2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’deki maliyet bedellerine göre sonuçlandırılması gerektiği,
  • İşveren siteminde, “https://intra3.sgk.intra/IsverenSistemiIntra” linki üzerinden “Genel Parametreler – Tahakkuk – Yapı Maliyet Bedeli Bilgileri” işlem sırası izlenerek birim maliyet bedellerinin güncel haline ulaşılabileceği,
  • 2023 yılında başlayıp 01.07.2023’ten önce biten ve araştırma işlemi henüz sonuçlandırılmamış iş yerlerinin; “işyeri sicil numarası”, “işe başlama tarihi”, “işin bitiş tarihi”, “yapı sınıf ve grubu”, “ilişiksizlik belgesi başvuru tarihi” ve “ilgili personel adı soyadı” belirtilerek yazılı olarak Asgari İşçilik Daire Başkanlığına intikal ettirilmesi halinde; ilgili personel ile iletişime geçilerek araştırma işlemi sonuçlanıncaya kadar eski birim maliyet bedeli sisteme geçici olarak yükleneceği,

Belirtilmiştir.

Söz konusu yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap