Depremzedelere Bedelsiz Hizmet Sağlayan Otellerin Vergi Yükümlülüğü Olmayacak

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • Depremzedelere Bedelsiz Hizmet Sağlayan Otellerin Vergi Yükümlülüğü Olmayacak

DEPREMZEDELERE BEDELSİZ HİZMET SAĞLAYAN OTELLERİN
VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAK

Depremden etkilenen bölgelerde bedelsiz konaklama hizmeti verilirken KDV ve konaklama vergisi uygulanmayacak, yapılan harcamalar gelir ve kurumlar vergisi açısından gider olarak değerlendirilebilecek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem felaketinden etkilenen kişilere İl AFAD müdürlükleri tarafından koordine edilerek konaklama tesisleri tarafından bedelsiz barınma hizmetlerinin sağlanması durumunda ortaya çıkan vergisel yükümlülükler konusunda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, konuya ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun bulunmuştur.

İl AFAD müdürlükleri koordinasyonunda ilgili konaklama tesislerince depremzedelere verilecek olan bedelsiz barınma hizmetlerinin, afetin getirdiği olağanüstü şartlardan doğan bir zorunluluk gereği bedelsiz verileceği anlaşıldığından, bu hizmetler için düzenlenecek faturalarda, emsal bedelin sıfır (bedelsiz) olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 6/2/2023 tarihli depremden etkilenen kişilere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için düzenlenecek faturalarda, işlemin mahiyetine ilişkin açıklamalara (6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara verilen bedelsiz barınma hizmetleri) yer verilmek ve barınma hizmet bedelinin sıfır (bedelsiz) olarak gösterilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca emsal bedeli sıfır olan söz konusu hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ve konaklama vergisinin hesaplanmayacağı ve bu hizmetler nedeniyle barınma hizmeti verenlerce yapılan harcamaların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

Yorum Yap