Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

01 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32177

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 144)

Kararname Numarası: 144

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ödeyeceği doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedeli ile diğer tutarların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Sistem kullanım bedellerinin karşılanması

MADDE 2- (1) Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden 31/5/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(2) Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 20/3/2023 tarihli ve 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında tahakkuk ettirilecek ilk faturadaki doğal gaz tüketimlerinin otuz günlük kısmına tekabül eden sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(3) Bu madde kapsamında olan sistem kulamın bedellerine ilişkin tahakkuk edecek diğer tutarlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

30 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yap