Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61

Konusu

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

30/09/2022

Sayısı:

KVK-61 / 2022-3 / Yatırım İndirimi – 47

İlgili olduğu maddeler:

  • Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
  • Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A
  • Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

Yorum Yap