İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişik Yapılmıştır

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişik Yapılmıştır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerlerinde tali faaliyet konularının, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde olacak şekilde belirlenmesi hüküm altına alındı. ÇED sürecine tabi tutulduktan sonra “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne göre verilen geçici faaliyet belgesinin, Yönetmelik çerçevesinde başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında çevre izin ve lisans belgesi yerine geçmesi sağlandı. Yönetmelikte ayrıca etrafına sağlık koruma bandı bırakılması zorunlu olan yerlere atık işleme sanayi tesisleri de dâhil edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te birtakım düzenlemeler yapıldı. Yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Yorum Yap