Konkordato Danışmanlığı

Konkordato Proje Hazırlama

Konkordato Makul Güvence Raporu Düzenleme

Konkordato Mevcut Proje Revizesi

Konkordato Süreç Yönetimi

BİZE ULAŞIN

Şirketimizden Teklif ve Bilgi Talep Edebilirsiniz

Konkordato Danışmanlığı

Ticari hayat da işletmeler fırsat ve riskleri değerlendirerek büyüyebildiği gibi bazen de iflas ederek ticari hayatlarını sonlandırabilmektedirler. İflas hali işletmenin ölümü demektir. İflas halinde işletmenin sermayedarları, alacaklıları, müşterileri, satıcıları, işçileri ve işletme ile ilgili olan herkes zarar görmektedir.

İcra İflas Kanununda yer almasına rağmen uygulamadaki zorluklar nedeniyle pek işlerlik kazanamayan konkordato uygulaması, 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle uygulanabilir hale gelmiştir.

Yapılan değişikliklerle İcra ve İflas Kanununun 179/a-b-c maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 377. maddesi kaldırılarak yerine konkordato hükümleri ihdas edilmiştir. Konkordato hükümleri İcra ve İflas Kanununun 285 ile 308. maddelerinde düzenlenmiştir. Konkordato ile “sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılarak” borçlarını ödemeleri ve faaliyetlerine devam etmeleri hedeflenmiştir. Yapılan değişiklikle tacir olmayanlara da konkordato hakkı tanınmıştır.

AG Denetim İflasın Ertelenmesi uygulaması ile Konkordato uygulamalarında deneyimli uzman ekibiyle bu alanda da hizmet sunmaktadır. Mahkeme aşamasına kadar olan tüm süreci yürüterek dosyayı davayı takip edecek şirket hukuk müşavirlerine teslim eder.

Konkordato Nedir?

Konkordato, borçlunun teklifinin nitelikli çoğunluk (50+1) alacaklılar tarafından kabulü ve mahkeme kararı sonucunda borçlunun kendisine uygun koşullar çerçevesinde ödeme yapmasını mümkün kılan yasal bir fırsattır. Aslında, bir konkordato, borçlu ile alacaklıları arasında kanunda belirtilen koşullar altında yapılan bir anlaşmadır.

Konkordato hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyan bir müessesedir.

3’tür konkordato vardır;

Vade Konkordatosu: Borçların belli bir vadeye yayılmasını öngörür. Alacaklıların %50’sinden fazlasının kabulü ile bu borçlar tüm alacaklılara projede belirtilen vadelerde ödenir.

Tenzilat Konkordatosu: Borçların belli bir oranının ödenmesi projede öngörülür. Alacaklıların %50’sinden fazlasının kabulü ile bu borçlar tüm alacaklılara tenzilatlı haliyle borcun vadesinde ödenir.

Karma Konkordatosu: Hem tenzilat hem de vade uzatımı ön gören konkordatodur. Alacaklıların %50’sinden fazlasının kabulü ile bu borçlar tüm alacaklılara tenzilatlı haliyle konkordato projesinde belirtilen vadelerinde ödenir.

Konkordato Kimler Başvurabilir?

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.