MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/5/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“ı) Maden bölgesi komisyonu: Maden bölgesindeki madencilik faaliyetlerini yönetmek, kontrol etmek ve maden bölgesinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere kurulan; başkan ve bir üyesi valilikten, bir üyesi ilgili belediyeden ve ruhsat sahibi şirket veya şirketleri temsilen iki üyeden olmak üzere toplam beş kişiden oluşan komisyonu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Maden bölgesi komisyonu başkan ve üyeleri valilik tarafından görevlendirilir.”

“(8) Maden bölgesi komisyonu başkan ve en az iki üyenin katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Resmi gazete için tıklayınız.

Yorum Yap