TANITICI BAYRAKLARIN KULLANMA İZNİNE VE TESCİL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • TANITICI BAYRAKLARIN KULLANMA İZNİNE VE TESCİL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

TANITICI BAYRAKLARIN KULLANMA İZNİNE VE TESCİL
İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/12/1986 tarihli ve 19299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9- Tanıtıcı bayrak kullanma izni ve tescili talebinde bulunacak olan hakiki şahıslar ikametgahlarının, hükmi şahıslar merkezlerinin, tesislerle ilgili taleplerde ise tesisin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyerek elektronik ortamda başvururlar.

a) Müracaat eden hakiki şahısların T.C. Kimlik Numarası, hükmi şahıslarla tesislerin adres bilgisi,

b) Tanıtıcı bayrağın ölçüsü, renk bilgisi ve üzerindeki işaretlerin anlamı ile hangi maksatla kullanılacağına dair açıklama,

c) Tanıtıcı bayrağın örneği.

Elektronik ortamda başvuru yapılamaması halinde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki bilgi ve belgeler ile üç adet tanıtıcı bayrak eklenerek dilekçe ile başvuru yapılabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Resmi gazete için tıklayınız.

Yorum Yap