MASAK Uyum Eğitimi

MASAK Uyum Eğitimi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ülkemizde suç gelirlerinin aklanması konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yürüten ve elde ettiği sonuçları ilgili makamlara aktaran bir devlet kuruludur. MASAK ile işbirliği içerisinde olmak, şirketlere devlet tarafından zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla şirketlerin, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi doğru olarak paylaşma yükümlüğü bulunur. MASAK ile işbirliğinin en önemli adımı, şirket çalışanlarının riskleri en aza indirecek şekilde bilinçlendirilmesidir. Bu kapsamda, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi eğitimi ise başta finans kuruluşları için oldukça önemlidir. Bu e-eğitimde; Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) görevlerinden, suç gelirleri ile mücadele, kara paranın aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularından bahsedilmektedir.

Yorum Yap