Ortaklar Cari Hesabının Sermayeye Eklenmesinde Şok Karar! SMMM ve YMM Raporu Kabul Edilmiyor Mahkeme Kararı İsteniyor

  • Ana Sayfa
  • Köşe Yazıları
  • Ortaklar Cari Hesabının Sermayeye Eklenmesinde Şok Karar! SMMM ve YMM Raporu Kabul Edilmiyor Mahkeme Kararı İsteniyor

Bilindiği gibi Ortakların şirketine verdiği paralar 331 veya 431 hesaplarında izlenmektedir. Şirket Ortakları şirkete koydukları bu tutarları sermaye arttışında kullanmak isteyip sermaye arttışına gittiklerinmde Ticaret ve Gümrük Bakanlığınca yayınlanan sirküler gereğince Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu istenmete başlanmıştır.

“Ortakların Şirketten Alacağının Ayni Sermaye Sayılması hk.( 15 Temmuz 2013)”

Oysaki 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Sermaye Arttışı sırasında şirket içerisindeki fonların (İç Fonların) Sermayeye eklenmesi halinde bu güne kadar SMMM veya YMM Rapor yeterli görülmekte ve sermaye arttışı SMMM veya YMM Raporu ile sonuçlandırılmaktaydı.

Bu düzenleme varken Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nce yayınlanan Yönetmelikle bu uygulama sona erdirilmiş olup, Mahkemece Atanmış bilirkişi (Bu bilirkişiler de zaten SMMM veya YMM olması gerekir, ancak belgesi kişiler de yetkilendirilebilmektedir.) Marifetiyle tespit edilecek Rapor ve Mahkeme Kararı ile yapılabir denmektedir.

Bu uygulama hangi gerekçe ile olursa olsun hem Meslek Camiasına olan güveni sarsmış hem de şirketleri daha maliyetli ve brükratik işlemlerin içerisine sürüklemektedir.

Bize göre, Şirkete verilen borcun Sermayeye eklenmesi aşamasında SMMM veya YMM Meslek mensuplarının hangi unsurların olması halinde Ortakların borçlarının sermayeye eklenip eklenmeyeceğini bilmemesi mümkün değildir. Ayrıca Şirketlerin Ortaklarının da Şirkete önceki tarihlerde verdiği paraları bilmekte ve Sermaye arttış kararlarını da onaylamaktadırlar.

Kanımızca Bakanlık bu konuda ortakları korumak isterken şirketlere hem ek maliyet yüklemekte hem de Meslek Mensuplarının verdiği Raporlara güvenmemektedir.

Tüm Meslektaşlarımıza bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap