Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini İktisabında Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirlendi.

14 Şubat 2023 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, dağıtılmış kar payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanan stopaj oranı %15’ten %0’a indirilmiştir.

Bu Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Eklenen fıkra: “193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.”

Buna göre, yukarıda yer verilen düzenleme uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, dağıtılmış kar payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanan stopaj oranı %15’ten %0’a indirilmiştir. Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

RESMİ GAZETE

Yorum Yap