5746 Sayılı AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • 5746 Sayılı AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Yayımlanan tebliğ ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesinde ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesinde 21.12.2021 tarihli ve 7346 sayılı Kanun ile yapılan Ar-Ge veya tasarım merkezi ile bölge dışında geçirilen sürelerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasına ilişkin değişikliklere yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir:

  1. Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu merkezler veya bölgeler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanına, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda, yüzde yetmiş beşe kadar artırma veya tekrar kanuni oranına kadar indirme yetkisi verilmiştir.
  2. 17.10.2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16.10.2021 tarihli ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin, 4691 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde yirmi olarak belirlenen oranın, 31.12.2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
  3. Yüzde elli oranının geçerli olduğu dönemlerde Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içinde, yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan ve geniş uygulama örneklerine yer veren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 9 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yap