08.09.1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARDAN SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI ŞARTININ YANISIRA YAŞ ŞARTINI SAĞLAYANLAR İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANILAMAZ

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • 08.09.1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARDAN SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI ŞARTININ YANISIRA YAŞ ŞARTINI SAĞLAYANLAR İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANILAMAZ
EYT KAPSAMI DIŞINDA EMEKLİ OLANLAR 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANAMAZ

EYT Kapsamında Emekli Olanlar İçin 5 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinin Usul Ve Esasları 18.04.2023 tarih
83 numaralı sirkülerimizle açıklanmıştır. Bu kez SGK ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile
08.09.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanısıra
yaş şartını sağlayanların 5 puanlık prim teşvikinden yararlanıp yararlanılamayacağına açıklık getirmiştir.
Bu bağlamda, teşvikten yararlanacak sigortalı kapsamının belirlenmesi hususu söz konusu teşvikin
finansmanını sağlayan Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş sorularak karara bağlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünden alınan 13.09.2023
tarihli ve 2458737 sayılı yazıda; ilgili maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi söz konusu prim teşvikinin
getiriliş amacının 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci madde uyarınca 08.09.1999 tarihinden önce
sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan ilgili mevzuatı uyarınca yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık
aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek olduğunun açıkça ifade
edildiği, söz konusu sigorta prim teşvikinin kapsamının aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca yaşlılık
aylığı bağlananlar ile sınırlı olduğu, 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili
mevzuatında öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olanların mezkur
teşvikten yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sigorta prim
teşvikinden 08.09.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı
şartının yanısıra yaş şartını sağlayanlardan dolayı yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.

Detay için tıklayınız.

Yorum Yap