Apartman ve Sitelerde Alınan Aidat Fazlalıkları İade Edilmelidir

Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesine göre, İster ev sahibi olun, isterse kiracı, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek zorundasınız. Yöneticiniz veya kat maliklerinden herhangi biri aidatı ödemediğiniz için size karşı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir ve aidatlarınızı ödemenizi talep edebilir. Ayrıca İcra Dairesine başvurarak icra takibinde bulunabilir. İcra Dairesince yapılacak takiplerde aylık yüzde 5 gecikme faizi ile birlikte ödemek zorunda kalırsınız.

Kat Mülkiyeti Kanununa göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça, Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve GİDERLER İÇİN TOPLANACAK AVANSA kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

Ev Sahipleri (Kat Malikleri) veya kiracılar, ortak yer veya tesisleri kullanmasalar veya bu ortak tesislerden faydalanma ihtiyacı olmasa bile, ortak yer ve tesislere ait GİDERLER İÇİN AVANS PAYINI ÖDEMEK ZORUNDADIRLAR.”

Kat Mülkiyeti Kanununun 34.nü Maddesinin 2.nci fıkrasına göre; sekiz ya da daha fazla bağımsız bölümü olan apartman veya sitelerde yönetici atanması zorunludur.

Borçlar Kanunun 317. Maddeye göre, Kiracılar kiralanan gayrimenkulün olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. (Demirbaş giderleri hariç sadece normal ortak giderleri öderler. Demirbaş niteliğindeki giderlerden sadece Malikler ödemekle sorumludur.)

APARTMAN VEYA SİTE AİDAT FAZLALARININ

MALİKLERE VEYA KİRACILARA İADE EDİLEBİLİR Mİ?
Kat Mülkiyeti Kanununa göre, Apartmanlarda veya sitelerde ödenen aidatlar, ortak giderlerini karşılamak için ödenen GİDER AVANSI niteliğindedir. Çok sayıda Apartmanda veya sitede çeşitli sebeplerde harcanmayıp, apartmanın veya sitenizin kasasında, bankasında bulunan AİDAT FAZLALIKLARI ertesi yıl Malik veya Kiracılara NAKİT İADESİ gerekir. Apartman veya sitelerde Malik veya kiracıların talep etmeleri halinde bu AİDAT FAZLALIKLARININ geri iade edilip Malik veya Kiracılara ödenmesi şarttır.

Örneğin kiracı olarak 5 ay oturduğunuz bir sitede, bütçelenen 750 TL Aidattan, harcanmayan gider nedeniyle fiili giderlerin 500 TL olması halinde 1.250 TL Fazla Aidat (750-500=250 X 5 ay= 1.250 TL) ödediğinizden fazla aidat nedeniyle ödenen 1.250 TL’nin Kiracı olarak size iade edilmelidir.

Genel uygulamalar, ödenen aidatlardan harcanmayan giderler nedeniyle ARTAN GELİR – GİDER FAZLALIK TUTARLARININ sonraki seçilen yönetime aktarılması yönündedir.

SONUÇ:

İster ev sahibi olun, isterse kiracı, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek zorundasınız. Yöneticiniz veya kat maliklerinden herhangi biri aidatı ödemediğiniz için size karşı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir ve aidatlarınızı ödemenizi talep edebilir. Ayrıca İcra Dairesine başvurarak icra takibinde bulunabilir. İcra Dairesince yapılacak takiplerde aylık yüzde 5 gecikme faizi ile birlikte ödemek zorunda kalırsınız.

Apartmanlarda veya sitelerde ödenen aidatlar, ortak giderlerini karşılamak için ödenen GİDER AVANSI niteliğindedir. Çok sayıda Apartmanda veya sitede çeşitli sebeplerde harcanmayıp, apartmanın veya sitenizin kasasında, bankasında bulunan AİDAT FAZLALIKLARI ertesi yıl Malik veya Kiracılara NAKİT İADESİ gerekir. Apartman veya sitelerde Malik veya kiracıların talep etmeleri halinde bu AİDAT FAZLALIKLARININ geri iade edilip Malik veya Kiracılara ödenmesi şarttır.

Örneğin kiracı olarak 5 ay oturduğunuz bir sitede, bütçelenen 750 TL Aidattan, harcanmayan gider nedeniyle fiili giderlerin 500 TL olması halinde 1.250 TL Fazla Aidat (750-500=250 X 5 ay= 1.250 TL) ödediğinizden fazla aidat nedeniyle ödenen 1.250 TL’nin Kiracı olarak size iade edilmelidir.

Genel uygulamalar, ödenen aidatlardan harcanmayan giderler nedeniyle ARTAN GELİR – GİDER FAZLALIK TUTARLARININ sonraki seçilen yönetime aktarılması yönündedir.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap