Arge Projeleri ve Destek İadeleri

Arge Projeleri ve Destek İadeleri

AR-GE Merkezi Danışmanlığı

Arge Projeleri ve Destek İadeleri, Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilginin artırılması ve bilginin yeni uygulamalarda (ürün, süreç) kullanılması amacıyla sistematik olarak yürütülen yenilikçi faaliyetlerdir. Yenilik ise, bir fikri iyileştirilmiş, iyileştirilmiş veya yeni ve satılabilir bir ürün veya sürece dönüştürmeyi amaçlayan bir dizi bilimsel, teknolojik, finansal ve ticari faaliyeti ifade eder.

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) proje bazlı ar-ge geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çağrı üzerine 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı yürütülmektedir. Sağlanan destek hibe şeklindedir (iade edilmez).

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından Ar-Ge projelerine başvuru yapılabilir. Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esaslarına uygun olarak 36 ayı geçemez. Projenin bütçe sınırı, sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilmiştir.

AG Denetim olarak Ar-Ge konseptinin her boyutunda hizmet veriyor, müşterilerimizin Ar-Ge faaliyetlerini inceliyor, Ar-Ge departmanı altyapılarını ve iş süreçlerini geliştiriyor, destek almayı planladıkları projeleri destekliyoruz.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, şirketlerimiz ve ülkemiz için son derece kritik bir faaliyet grubudur. Yöneticilerin, işletmelerinin rekabet gücünü artırmak ve yeni pazar alanlarına ulaşmak için Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu önemden dolayı Ar-Ge projeleri devlet ve uluslararası fonlar tarafından oldukça desteklenmektedir.

Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün oluşturulmasından bu bölümün kurulmasına kadar tüm süreçlerde firmalara destek veriyor, bünyemizdeki uzmanlarımız ve akademisyenlerimizle proje üretmekte zorlanan firmalara da proje fikirleri sunuyoruz.

Bu desteklerden yararlanacak firmalar Ar-Ge yeteneklerini geliştirmeli ve nitelikli Ar-Ge projeleri üretmelidir. Geniş ve nitelikli danışman kadromuzla verdiğimiz hizmetlerle müşterilerimizin yanındayız.

Projeler açısından öncelikle müşterilerimiz için proje konusunu detaylı olarak analiz ediyoruz. Süreçleri tamamlayan firmalar TÜBİTAK-TEYDEP, KOSGEP ve Ulusal Endüstriyel Ar-Ge Projeleri Destek Programları sayesinde önemli miktarda Ar-Ge Desteği (hibe) alabilirler.

Müşterilerimize Proje Konusunda Hangi Hizmetleri Vermekteyiz?

Müşterilerimize iki aşamada hizmet vermekteyiz:

 • Proje hazırlama hizmetleri,
 • Proje sürdürülebilirlik hizmetleri.

Proje Hazırlama Hizmetleri

Başvurulan program için:

 • Proje fikri, ilgili destek programına uygunluğu ve kurum altyapısının ön analizi;
 • Projenin mali açıdan ve diğer destek programları açısından teşvik planlaması analizi;
 • Proje planının hazırlanması, dosyası hazırlama ve yazım hizmetleri;
 • Proje iş paketlerini oluşturulması ve planlaması;
 • Proje Başvuru hizmetleri;
 • Personel eğitimlerini verilmesi;
 • Proje sunumlarını hazırlaması, denetime ve sunuma hazırlık çalışmaları;
 • Değerlendirme ve Proje sözleşme sürecinin yürütülmesi.

Proje Sürdürülebilirlik Hizmetleri:

 • Proje yönetim, yürütme ve izleme hizmetleri;
 • Raporlama hizmetleri;
 • Aylık İlerleme Raporları vb.;
 • İs Paketleri İlerleme Raporları;
 • Dönem Raporları;
 • Finansal ve mali raporlar;
 • Proje teşvikleri için Mali Danışmanlık Hizmetleri;
 • İzleyici Denetlemesine Hazırlık;
 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması.

Yorum Yap