Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorunlu Mu

Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorunlu Mu

Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorunlu Mu?

Art arda 2 yılda tek tek veya iştirakleri ve iştirakleri ile birlikte hesaplanan 3 kriterden 2’sinin sınırlarını aşan şirketler bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Bağlı ortaklık, başka bir kuruluş (ana kuruluş olarak bilinir) tarafından kontrol edilen bir kuruluştur.

Ülkemizde zorunlu bağımsız denetim, 2013 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile genel bir düzenleme olarak yürürlüğe girmiştir. İki yıl üst üste bağımsız denetime tabi tutulmayı gerektiren üç kriterden ikisini (zorunlu olarak aynı kriterler değil) karşılayanların bağımsız denetime tabi tutulmaları gerekmektedir.

Bağımsız Denetim Yapılmazsa Ne Olur?

Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılmasının sonucunda Bağımsız Denetim Yaptırmayan Şirket; – Kar dağıtamaz – Sermaye artıramaz, – Sermaye azaltamaz, – Fon sağlayan şirketlere ( Kredi verenler vb. ) mali tablolar verilemez.. Mali tabloları, YMM veya Mali Müşavir tasdik edemez. Daha detaylı bilgi için Bağımsız Denetim Yapılmazsa Ne Olur başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

Bağımsız Denetim Yapılmazsa Ne Olur

Hangi Firmalar Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorundadır?

İlk grubu herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın denetime tabi olan şirketler oluşturuyor. Bunlar arasında yatırım kuruluşları, borsada işlem gören şirketler, bankalar, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri ve finansal kiralama şirketleri yer alıyor.

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte değerlendirilerek, hesaplanan 3 ölçütten 2’sinin sınırlarını 2 yılda üst üste geçen şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır. Bağlı ortaklık, başka bir işletme (ana ortaklık olarak bilinen) tarafından kontrol edilen işletmedir. Kontrol kavramı ise: bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla, söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü olarak tanımlanmaktadır.

Birlikler için 4. şart olarak bağlı kooperatiflerin ortak sayısının 3.000 ve üstü öngörülerek, 4 şarttan en az üçünü art arda iki hesap döneminde sağlamaları durumunda bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Bağımsız Denetim Neden Yapılır?

Bağımsız denetimin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Bağımsız Denetimi Kim Yapar?

Bağımsız denetim, bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yürütülür. Bağımsız denetçiler; yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen kişilerdir. AG Denetim olarak bizlerde KGK tarafından yetkilendirilmiştir.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Yorum Yap