Ticaret Kanunu Danışmanlığı

Sermaye Piyasası Kanunu Danışmanlığı

Birleşme, Bölünme, Devir Alma Danışmanlığı

Şirket Genel Kurul - Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Şirket Tür Değiştirme Danışmanlığı

Şirket Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Uyum Danışmanlığı

Ticaret Sicili Tescil İşlemleri Danışmanlığı

Yabancı Sermaye Kanunu Danışmanlığı

BİZE ULAŞIN

Şirketimizden Teklif ve Bilgi Talep Edebilirsiniz

Şirket kuruluşlarının ulusal ve uluslararası ticaret hukukuna uygunluğu, genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, hissedarların ve şirket menfaatlerinin korunması ve kollanması, sözleşmelerin hem ulusal hem de yabancı yasalara göre düzenlenmesi konularında uzmanlarımız tarafından Ticaret Kanunu Danışmanlık Hizmeti vermekteyiz.