E-Fatura ve E-Defter Tebliğ Taslağı Hakkındaki Görüşlerimiz

Maliye Bakanlığı’nın web sitesine koyduğu E-FATURA ve E-DEFTER Uygulamaları Tebliğ Taslağı hakkında aşağıdaki görüşlerimizi siz meslektaşlarımıza sunarız.

1- VUK Tebliğ taslağının 3.Bölümün a) bendinde belirtilen 2013 Yılı satışları dikkate alındığı görülmektedir. Bize göre “2014 Yılı NET Satışları dikkate alınmalı” ve limiti “15.000 TL aşan tüm mükellefler” olarak belirlenmesi hem piyasada güncel verilere göre sisteme girişi sağlayacak hem de 2011 belirlemesi ile aynı rakam değil enflasyon artışı dikkate alınmış olacaktır.

2- Ayrıca Tebliğin 3.Bölümün c) Bendinde belirtilen 5015 sayılı kanun ve 4760 sayılı ÖTV Mükelleflerinin kapsama gireceği tarihte bu limitleri geçenlerin kesin kapsama gireceği tarih 01.01.2016 tarihidir. denmektedir o zaman neden 2014 Yılı Satışları dikkate alınmamaktadır.

Bize göre 2014 Yılı NET Satışları dikkate alınmalıdır. Brüt satışları işletmenin Gerçek işlem hacmini yansıtmamaktadır. Bu nedenle NET Satış tanımlaması daha doğrudur.

3- Ayrıca Kapsama giren mükelleften tasfiyede olan veya sonradan tasfiyeye girmeleri halinde yine de E-Fatura, E-Defter tutması gerekmektedir. Bu durum zaten zor durumda olup tasfiye kararı alınmış şirketlerin bu kapsamda tutulmaması yanlıştır.

Yani E-fatura ve E-Defter portalında olanlar veya kapsama girenlerden tasfiye, birleşme bölünme olması halinde, tasfiye dönemlerinde, birleşmede birleşilen şirketin durumuna göre, bölünme de ise bölünülen şirketin her birinin durumuna göre ayrı ayrı değerlendirilip Kapsama giriş şartlarını taşımayanların E-Fatura ve E-Defter kapsamından çıkarılması gerekir. Veya Kapsamdan çıkma hakkı verilmelidir. Bize göre kapsamdan çıkış için mükellefin seçim özgürlüğü olmalıdır.

Şu anda bizim 1 şirketimiz 2011 Satışları nedeniyle kapsama girdi ve 2014 Yılında tasfiyeye başlandı ve 2015 Yılının Haziran ayında Tasfiyesi Sonuçlanacak ancak şirket 2015 yılında hem E-Fatura hem de E-Defter tutmak zorunda kalacaktır. Bu konuda verilen Özelgede ise Tebliğde belirleme olmadığı için çıkış yapılamaz denmektedir.

Bu durumdaki şirketlere zorunluluk getirmek doğru olmadığını düşünüyoruz. En azından 2014 yılı ciroları tebliğdeki limitleri aşmayanlara kapsamdan çıkma hakkı verilmelidir.

4-Yolcu Beraberinde düzenlenecek E-Faturalarda sadece E-Fatura Portalı kapsamında fatura düzenleyenlere bir zorunluluk getirilmesi uygulaması güzeldir. Bizce tüm yolcu beraberinde Özel Fatura düzenleyen firmalar kapsama alınabilinir. Böylelikle Yolcu Beraberindeki malların GÜMRÜK çıkışlarında kolaylık olacaktır. Gümrük otomatik faturayı görecek ve işlem hızlanacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz önerilerin Meslek Camiamız tarafından savunulmasını ve bu konuda kamoyu oluşturulmasını temenni ederim.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap