Gelir Vergisi Tam Tasdik Hizmeti

Gelir Vergisi Tam Tasdik Hizmeti

Gelir Vergisi Tam Tasdik Hizmeti, Kanun ve yönetmeliklerdeki yeniliklerle vergi dairelerinin geliri yüksek kişilere olan ilgisinin artması; özel şirketlerin ve sahiplerinin vergi yükümlülüklerini ve risklerini her yönüyle anlama ve belirleme taleplerini artırmaktadır. AG Denetim Varlık Yönetimi ve Bireysel Vergi Danışmanlığı olarak; İşletme sahipleri, aile işletmeleri ve çalışanları arasındaki karmaşık ilişkileri inceleme konusunda deneyim sahibiyiz. Özel statülü şirketlere ve sahiplerine olası vergi yükümlülüklerini ve çeşitli iş ilişkileri ve kişisel varlıklara ilişkin konularda alınacak kararların fırsatlarını değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Öte yandan, ekonomik ve vergi koşullarındaki değişiklikler konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz ve vergi makamlarıyla anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir iş ortağı oluyoruz.

AG Denetim olarak vergi mükellefi müşterilerimizin vergi risklerini yönetmeleri için vergi danışmanlığı hizmetleri de sunuyoruz. Ülkemizde oldukça karmaşık olan vergi mevzuatı konusunda kurumsal müşterilerimize bir yol haritası sunuyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler ışığında müşterilerimize etkin ve güvenilir sonuçlar sunmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz vergi denetimi sonucunda elde ettiğimiz raporlar ışığında kurumsal müşteri uygulamalarının mevzuata uygunluğunu incelemeyi ve vergi risklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca ileriye dönük vergi planları da sunuyoruz.

AG Denetim olarak sunmuş olduğumuz vergi danışmanlığı hizmetleri aşağıdaki kanunları kapsamaktadır:

  • Vergi Usul Kanunu
  • Kurumlar Vergisi Kanunu
  • Gelir Vergisi Kanunu
  • Katma Değer Vergisi Kanunu
  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu
  • Damga Vergisi Kanunu

Bu kanunlar ile Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarından vergi tasarrufu yapılması amaçlanmaktadır.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi; Gerçek kişilerin, yani hukuken hak edinebilen ve yetki kullanabilen şirket dışı kişilerin gelirlerinden alınan bir vergi türüdür. Gelir, bir takvim yılında gerçek bir kişi tarafından kazanılan net kazanç ve gelir tutarıdır.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir Vergisi iki taksitle ödenir. Gelir sadece basit yöntemle belirlenen ticari kazançlardan oluşmuyorsa ilk taksit Mart sonuna, ikinci taksit ise Temmuz sonuna kadar ödenir.

Gelir sadece basit yöntemle belirlenen ticari kazançlardan oluşuyorsa, ilk taksit Şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise ay sonuna kadar ödenir.

Gelir Vergisi Tam Tasdik Hizmeti

Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Tam Tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin veya işletmelerinin mali tablo ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygun olduğunu ve denetim standartlarına göre incelendiğini teyit etme hizmetidir. Hizmetin genel amacı; Ödenecek Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisinin doğruluğunu belirleyerek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir.

Olası bir vergi incelemesi riskini azaltmanın yanı sıra, tasdik hizmeti hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesine ve düzeltilmesine izin verir. Aynı zamanda şirketin vergi planlamasına katkıda bulunur ve vergi maliyeti en aza indirilir. Bu nedenle sunduğumuz denetim ve belgelendirme hizmeti yasaların doğru uygulanmasında önemli faydalar sağlamakta ve işletmelerin yasaların tanıdığı hak ve vergi avantajlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktadır.

2022 Gelir Vergisi Tarifesi Nedir? 2022 Gelir Vergisi Oranları ve Gelir Vergisi Dilimleri

Miktar Vergi Oranı
32.000 TL’ye kadar %15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL) %27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası %35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası %40

Yorum Yap