Maaş Bordrosu Nedir

Maaş Bordrosu Nedir

Maaş Bordrosu Nedir?

Maaş bordrosu, bir çalışanın aylık maaşını ve diğer tüm yasal tazminatlarını gösteren bir belgedir. Bordro, çalışanın maaşının ne kadarının kesileceğini ve ne kadarının net olacağını gösterir. Maaş bordroları, çalışanların maaşlarını ve yasal tazminatlarının tam olarak ne kadar olduğunu bilmesini sağlar.

Maaş bordrosu, işverenin çalışanlarına yaptığı ödemeleri, vergileri ve kesintileri tam olarak göstermekle yükümlü olduğu bir belgedir. Aynı zamanda çalışanın düzenli olarak işverenden alacağı tutarı da belgeler. Bordro düzenlenirken İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gibi mevzuatlara uyulmalıdır.

 • Maaş bordrosu, bir şirketin çalışanlarına aylık olarak ödediği maaşların listesidir.
 • Maaş bordrosu, çalışanların maaşlarının ne kadar olduğunu ve ne zaman ödeneceğini gösteren bir belgedir.
 • Maaş bordrosu, çalışanların maaşlarını ödemek için kullanılan bir bordrodur.

Maaş Bordrosu Nasıl Alınır ?

Maaş bordrosu, her ay çalışanların maaşlarını gösterir. Maaş bordrosu, yalnızca maaş ödemelerini göstermekle kalmaz, aynı zamanda çalışanların yaptıkları çalışmaları, tatillerini ve diğer özel durumları da gösterir. Bu nedenle, maaş bordrosu, çalışanların ve işverenlerin her ay takip etmesi gereken bir belgedir.

Herhangi bir işletmede çalışıyorsanız, maaş bordrosunu almak için iş yerinizden bir talep formu isteyebilirsiniz. Bu formu doldurduktan ve imzaladıktan sonra, bordro işletmenizin muhasebesine giderek temin edebilirsiniz. Bazı işletmeler, maaş bordrolarını çalışanlarının bilgisayarlarına yükleyebilir veya posta yoluyla gönderebilir; Bu, işletmenin kullandığı yazılım sistemine bağlıdır.

1. İş yeri bordro isteme formu isteyerek maaş bordrosunu temin edebilirsiniz.
2. Bordrolarınızı işletmenin muhasebesine giderek temin edebilirsiniz.

Maaş Bordrosu Nasıl Hazırlanır?

Maaş bordrosu, işverenler tarafından çalışanların maaşlarını ödemek için kullanılan bir belgedir. Bordro, çalışanların ödediği vergileri, primleri ve diğer kesintileri de içerebilir. Bordro hazırlama işlemi, bir işletmenin muhasebecileri veya finans departmanı tarafından gerçekleştirilir.

Maaş bordrosu hesaplamak basit matematik gerektirir, ancak doğru adımları takip etmediğiniz takdirde karmaşık hale gelir. Bu nedenle, maaş bordrosu hazırlanırken izlemeniz gereken yollar aşağıda yer almaktadır.

İşçiden yapılacak olan kesintiler;

 1. SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 2. İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 3. Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 4. Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 5. Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 6. Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak olan kesintiler;

 1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
 2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır?

Maaş bordrosu hesaplanırken, çalışanın aylık maaşı ve çalıştığı ay içerisindeki tatilleri dikkate alınmalıdır. Maaş bordrosunun tamamının çalışanın maaşından ödenmesi gerekir. Ancak, bazı çalışanların maaşları tatilleri dikkate alınarak hesaplanır. Bu durumda, tatiller hesaba katılmazsa bordro çalışanın maaşından daha az olacaktır.

 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

Ücret bordrosunda bulunması gerekenler

Ücret bordrosunda bulunması gerekenler, her bir ücretin ayrı ayrı gösterilmesi ve bordrodaki toplam ücretin, işveren tarafından ödenen toplam ücret ile eşleştirilmesi gerekir. Ayrıca, bordro üzerinde işveren ve işçi tarafından imzalanmalı ve tarihsel sırasıyla tutulmalıdır.

 • İşverenin adı, soyadı, ünvanı ve adresi,
 • Merkezi
 • Mersis No  (Mersis numarası olanlar bu numarayı, olmayanlar Ticaret Sicil numarasını yazmalıdır.)
 • İşyerinin SGK sicil numarası,
 • Bordronun ilişkin olduğu ay, yıl,
 • Sigortalının adı, soyadı,
 • Sigortalının Sosyal Güvenlik Sicil Numarası (T.C. kimlik numarası)
 • Ücret ödenen gün sayısı (Normal çalışma, hafta tatili, bayram, genel tatil varsa yıllık izin ayrı ayrı),
 • Sigortalının brüt ücreti (Aylık veya haftalık veya gündelik veya saat veya parça başı ücreti ),
 • Hafta tatili
 • Varsa fazla mesai ücreti,
 • ay varsa bayram ve genel tatil ücretleri, (Ayrı ayrı) (ÇALIŞILIRSA İLAVE ÖDEMELİ)
 • Sigorta işçi primi kesintisi,
 • İşsizlik sigortası primi kesintisi,
 • İndirimler (Sakatlık indirimi, şahıs sigorta primi, doğum ve askerlik borçlanmaları)
 • Gelir vergisi tutarı,
 • Damga vergisi tutarı,
 • Avans, nafaka, ayni yardım, icra kesintileri vb.
 • Kesintiler  toplamı (Sigorta ve işsizlik  primi, gelir vergisi, damga vergisi, avans, nafaka, icra vb.)
 • Ödenen net ücret tutarı,
 • Ödemenin tarihi,
 • Ücretin alındığına dair sigortalının imzası (ücret ödeme pusulasında)

Yorum Yap