KKTC’ye Yapılan İhracatta TL Kullanım Zorunluluğu Getirildi

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • KKTC’ye Yapılan İhracatta TL Kullanım Zorunluluğu Getirildi

TCMB İhracat Genelgesinin “Türk Lirası İhracat” başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasının “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, GB’nin 22’nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05/12/2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.” şekilde güncellendiği bildirilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 4 Kasım 2022 tarihli yazısıyla yapılan bu değişiklikle 5 Aralık 2022’den itibaren düzenlenen ihracat beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlarda Türk Lirası kullanılması gerekecektir.

Türk Lirası İhracat

Peşin bedel ve alıcı firma prefinansmanı dışında ihracat bedelinin Türk lirası olarak kabulü için satış sözleşmesi, akreditif mektubu veya banka garanti mektubunda bedelin Türk lirası olarak tahsil edileceğinin beyan edilmiş olması veya alıcıya gönderilecek faturanın Türk lirası olarak düzenlenmiş ya da GB’nin 22’nci hanesinde Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması gerekir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, GB’nin 22’nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.

Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak kabulü halinde GB’nin 22’nci hanesinde kayıtlı Türk lirası tutar; GB’nin düzenlendiği tarih ile bedelin bankaya getirildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurlarından lehe olanı esas alınarak kabul edilecek döviz cinsine çevrilir.

Yorum Yap