Mikro ve Küçük İşletmeler Ek Kurumlar Vergisinden Muaf Olabilmeleri için Küçük ve Orta İşletmeler Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından Alacakları Belgeleri 1 Ay İçinde (31 Mayıs 2023 Tarihine Kadar) Kendi Vergi Dairelerine Vermek Zorundadırlar.

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • Mikro ve Küçük İşletmeler Ek Kurumlar Vergisinden Muaf Olabilmeleri için Küçük ve Orta İşletmeler Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından Alacakları Belgeleri 1 Ay İçinde (31 Mayıs 2023 Tarihine Kadar) Kendi Vergi Dairelerine Vermek Zorundadırlar.

Mikro ve Küçük İşletmeler Ek Kurumlar Vergisinden Muaf Olabilmeleri için Küçük ve Orta İşletmeler Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından Alacakları Belgeleri 1 Ay İçinde (31 Mayıs 2023 Tarihine Kadar) Kendi Vergi Dairelerine Vermek Zorundadırlar.

18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında mikro ve küçük işletme olarak sınıflandırılan kurumlar vergisi mükelleflerinin; teknoloji geliştirme bölgelerinden elde ettikleri kazançlar ile Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan mükelleflerin bu merkezlerdeki Ar-Ge ve tasarım harcamaları üzerinden hesaplanan Ar-Ge ve tasarım indirimleri ek vergi kapsamının dışındadır. Öte yandan bu kapsamdaki mükelleflerin, ek vergi kapsamına giren diğer indirim ve istisnaları ile indirimli kurumlar vergisi matrahları nedeniyle ek vergi hesaplamaları gerekmektedir.

7440 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 itibarıyla mikro ve küçük işletme kapsamındaki mükelleflerin, bu durumlarını tevsik edici Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından aldıkları belgeyi kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Kobi Tanımı Güncellendi.

Tebliğin Hepsi İçin Tıklayın.

Yorum Yap