Şirket Birleşme İşlemleri Danışmanlığı

Şirket Birleşme İşlemleri Danışmanlığı

Şirket Birleşme İşlemleri Danışmanlığı, Birleşmeler ve satın almalar yoluyla şirketlerin getirerek, ya da ayırma ve tasfiye etme yoluyla onları eriterek bir örgüt üstlenecek en karmaşık etkinlikler içinde yer alır. AG Denetim, birleşme ve devralma projelerinin her aşamasında stratejik kurumsal alıcılara ve özel sermaye yatırımcılarına danışmanlık yapabilen tek profesyonel hizmet firmasıdır. AG Denetim olarak şirketlere stratejinin belirlenmesinden doğru ortağın seçilmesine, kapsamlı durum tespitinden anlaşmanın imzalanmasına kadar yani baştan sona değer yaratan ve ihtiyaçlarını gideren hizmetler sunuyoruz.

AG Denetim birleşme ve Türkiye’de satın almalar alanında hizmet veren en büyük takımlardan biridir ve sektör uzmanlığı ve işlem tecrübesi olan, satın alma işleminin tüm aşamalarında ihtiyaç duyacakları her iki alıcı ve satıcı taraflar için tam ölçekli danışmanlık hizmetleri sağlamak için üstün bir yetki sahibi değildir.

Durum Tespiti ve İşlem Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında aşağıdaki alanlarda kapsamlı hizmetler sunuyoruz.

Şirket Birleşme İşlemleri Danışmanlığı

Küreselleşen dünyada her geçen gün şirketler büyümek ve bu trendin gerisinde kalmamak için farklı yöntemler izliyorlar. Bunlardan en önemlisi, günümüz ekonomisinde çok önemli bir katma değere sahip olan şirket birleşme ve devralmalarıdır. İnorganik büyüme ile şirketler stratejik ve finansal ortaklıklar ve yatırımlarla rekabet güçlerini artırabilirler. Ancak bu süreçte doğru yatırımcı veya doğru yatırım fırsatı ile kurulan ilişki ve bu sürecin yönetimi büyük önem taşımaktadır. AG Denetim olarak global ve yerel kurumsal ilişkilerimiz ve ağımız sayesinde alıcı veya satıcının bu süreçteki beklentilerini anlıyor ve bu talepler doğrultusunda tasarlanan en doğru yatırım fırsatını ve yatırımcıyı belirlemekten ortaklık veya hisse satışı anlaşmaları imzalamaya kadar tüm süreçte yanınızdayız.

Şirket Birleşme ve Devralmaları

Şirketlerin birleşme ve devralma projelerinde, eşsiz tecrübemiz, geniş ilişkiler ağımız ve derin sektörel bilgimiz ile müşterilerimiz için en uygun ortaklık modeli ve ortak adayları belirlenerek sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz.

Ortaklık modelleri

Stratejik Ortaklıklar:

Onlarla aynı veya benzer işleri yapan diğer yerli veya yabancı şirketlerle yapılan bu ortaklıklar, karakter olarak uzun vadeli süreçlerdir. Stratejik ortaklıkların amacı; sinerji yaratmak, ortak firmanın finansal gücünden, farklı pazarlara erişebilme yeteneğinden ve teknik bilgi birikiminden faydalanmaktır.

Finansal Ortaklıklar:

Şirketlere yatırım yaparak özel sermaye ve risk sermayesi fonlarının oluşturduğu bu tür ortaklıkların amacı; Aktarılan fonlarla şirketin iş planını hızlandırmak ve zenginleştirmek, planlanan yatırımları hemen gerçekleştirmek, karlılığı artırmak ve büyümeyi sağlamaktır. Finansal ortaklar doğası gereği sınırlı vadeli yatırımcılardır ve bir süre sonra çıkabilirler.

Satıcı Taraf Danışmanlığı

 • Stratejinin belirlenmesi ve sürecin planlanması
 • Firma değer tespitinin yapılması
 • Ortaklık modelinin teknik, mali ve hukuki açıdan kurgulanması
 • Tanıtım hazırlıkları
 • Potansiyel ortaklar ile temasların başlatılması
 • Alt danışmanların koordine edilerek gerekli müzakere zemininin oluşturulması
 • Potansiyel ortaklar ile detaylı müzakere süreci
 • Tekliflerin değerlendirilmesi

Alıcı Taraf Danışmanlığı

 • Alım sürecinin müzakere masasının karşı tarafından takip edilmesi
 • Analiz ve değerleme çalışmaları
 • Bağlayıcı olan ve olmayan tekliflerin sunulması
 • Satın alma ve sonrasında satın alım finansmanına ilişkin destek verilmesi

Şirket Birleşme Ve Satın Alma İşlemleri Danışmanlığı

Tacirler Yatırım olarak müşterilerimize birleşme ve devralmalar konusunda, alıcı veya satıcıya danışman olarak, süreci müşterimiz adına yönetmeleri için ve müşterilerimize süreç, finansal konular, şirket değerlemesi ve alış/satış stratejileri konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Farklı sektörlerde ve uzmanlık alanlarında deneyime sahip uzman ekiplerimiz, şirketlere işlem ve sermaye yönetimi açısından büyüme stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasında destek olmaktadır.

 Şirket birleşmeleri ve devralmalarla ilgili faaliyetlerimiz

 • Araştırma ve Hedef Belirleme,
 • Şirket Devri,
 • Şirket Birleşmesi,
 • Şirket Satışı,
 • Ortak Girişim,
 • Uluslararası Birleşme ve Devralma işlemlerini kapsamaktadır.

 Satıcı tarafa aşağıdaki hizmetleri sağlamaktayız:

 • Şirket detaylı incelemesi,
 • Değerleme raporu hazırlanması,
 • Tanıtım dokümanlarının hazırlanması,
 • Potansiyel yatırımcı profilinin oluşturulması,
 • Yatırımcı sunumlarının hazırlanması,
 • Hukuki dokümanların hazırlanmasına destek sağlamak

Alıcı tarafa aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

 • Şirket detaylı incelemesi,
 • Değerleme raporu hazırlanması,
 • Satıcı tarafla müzakerelerin yürütülmesi,
 • Finansman yapısının oluşturulması,
 • Finansman bulunması.

Yorum Yap