Şirket Halka Arz Danışmanlığı

Şirket Halka Arz Danışmanlığı

Şirket Halka Arz Danışmanlığı, Sermaye Piyasası araçlarının satın alınması ve bu çağrıdan sonra yapılan hisselerin satışı için her türlü yolla yapılan genel çağrı olarak tanımlanır. Halka arz, bir şirketin hisselerinin Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasasında işlem görmesi için yatırımcılara çağrı ve duyurular yoluyla satılmasıdır.

Şirketlerin halka arz ile büyümelerini finanse etmeye karar vermeleri halinde halka arz ve aracı kurum başvurularından önce danışmanlık hizmeti almanın büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Şirket Halka Arz Danışmanlığı

Şirketler genellikle hedeflenen büyümelerini finanse etmek için önemli sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bu sermaye gereksinimi, şirket hisselerinin halka arz edilmesiyle karşılanabilir. Böyle bir işlem, mevcut hissedarların yatırımlarının bir kısmını satmaları için bir fırsat sağlar.

Lider danışmanınız olarak, hisse satışlarına doğrudan aracılık etmeden ve hisse senetlerinden kar elde etme endişesi duymadan, yani herhangi bir çıkar çatışması yaşamadan, şirket hisselerinizi halka sunma sürecinde size tüm danışmanlık hizmetlerini sunabiliyoruz. Böylece hem hissedarların hem de yönetimin çıkarlarını her zaman temsil edebiliyoruz.

  • Halka arzın uygun olup olmadığı veya hangi koşullar altında mantıklı olabileceği konusunda hissedarlara ve/veya yönetime tavsiyelerde bulunuruz,
  • Sizi ve şirketinizi başarılı bir halka arz için hazırlıyoruz,
  • Proje yöneticisi olarak sürece dahil olan tüm tarafları (hissedarlar, yönetim, hukuk danışmanları, denetçiler, iletişim danışmanları ve diğer potansiyel taraflar) koordine eder ve işlem sürecinin başından işlemin ilk gününe kadar size rehberlik ederiz.

Şirketler Neden Halka Arz Yapmak İster?

Halka arz öncelikle bir paradır, yani bir finansman kaynağıdır. Ayrıca şirketler halka arz yoluyla likidite, kurumsallaşma, küreselleşme, tanıtım ve itibar da sağlamaktadır.

Şirketler faaliyet gösterdikleri sektöre ve şirketin durumuna göre farklı finansman yöntemleri kullanmaktadır. Her finansman yönteminin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Finansman yöntemi olarak halka arz tercih edilirse, şirketler hisselerini halka prim fiyatıyla sunar ve alternatif finansman yöntemlerine kıyasla daha düşük maliyetli ve uzun vadeli bir kaynak elde ederler. Ayrıca şirketler halka açıldıktan ve hisseleri Borsada işlem gördükten sonra hisselerini teminat olarak vererek kredi kullanma ve borçlanma araçlarını daha uygun maliyetlerle ihraç etme imkanından yararlanarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Halka Arz Süreci Nasıl İşler?

Halka arz kararını alan bir kurum öncelikle ön hazırlık yapmalıdır. Sadece bu işle ilgilenecek ve şirket içindeki ilgili birimlerle ve ardından seçilecek mali müşavir ve aracı kurumla koordinasyonu sağlayacak bir ekip oluşturulmalıdır. Sonraki adımları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Finansal Danışman ve Aracı Kurum Seçimi

Tüm süreci yönetmek için bir finansal danışman atanabilir. Hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilebilmesi için Spk’nın yetkilendirdiği aracı kurum ile sözleşme yapılması gerekmektedir. Aracı kurum seçildikten sonra halka arz programı yapılır ve gerekirse şirket esas sözleşmesinde düzeltmeler yapılır. Aracı kurum, hisse değerini belirleme çalışmalarını yürütür, ilgili prospektüs ve başvuru belgeleri hazırlanır.

Borsa İstanbul ve SPK’ya Başvuru

Yetkili aracı kurum ile halka arz prospektüsünün onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na, kota için Borsa İstanbul’a başvuru yapılır. Taslak Prospektüs önümüzdeki 5 gün içinde web sitesine yüklenecektir. Böylece, yatırımcılar halka açılacak şirket hakkındaki bilgilere erişebilirler.

Borsa İstanbul ve SPK Uzmanlarınca Şirketin İncelenmesi

Başvurunun ardından Borsa İstanbul ve KULÜP uzmanları, Şirketin faaliyetlerini ve yasal statüsünü inceler, bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları analiz eder.

Halka Arz İzahnamesinin Onaylanması

SPK, prospektüsün uygulanmasını ve mevzuata uygunluğunu inceler. Halka arz için onaylanan prospektüs Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanır ve şirketin internet sitelerinde ve halka arzda arabuluculuk yapan konsorsiyum üyelerinde yayınlanır.

Halka Arz ve Talep Toplama

Halka arz süreci, şirket hisseleri, aracı kurum veya kurulursa, SPK düzenlemeleri uyarınca, halka arz prospektüsündeki esaslara göre belirlenen fiyat ve tarihlerde bir konsorsiyum tarafından başlatılır. Yatırımcılar taleplerini aracı kurumlara ve bankalara iletirler. Süreç, konsorsiyum lideri tarafından halka arz ilkelerine göre tamamlanır.

İşlem Görmeye Başlama ve Gong Töreni

Halka arzın başarıyla tamamlanmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamanın ardından şirket hisseleri Borsa’nın ilgili piyasasında işlem görmeye başlar. Ek olarak, Değişimin ilk işlem gününde Borsada bir gong töreni düzenlenir.

Halka Arz Hizmeti

Halka arzı başlatan firmalara aşağıdaki konularda; Hem stratejik düzeyde hem de uygulama aşamalarında destek sağlıyoruz.

Halka Arz Stratejisinin Geliştirilmesi: Halka arzın amacının belirlenmesi, stratejik faktörlerin ve önemli kriterlerin belirlenmesi ve şirket değerleme çalışmasının tamamlanmasından oluşur.

Uygulama Planının Hazırlanması: Yönetim ilkelerinin belirlenmesi, gerekli kararların alınması, yasal işlemlerin tamamlanması, borsayı takip etmek, sektör ve rakip analizleri yapmak, halka arz ve piyasa yapıcı için teknik prosedürün hazırlanmasından oluşur.

Şirketin “ortaklık yapısı, iştirakleri, kurumsal yapısı ve insan kaynakları profili, özellikle mali departmanlar, şirketin finansal sistem ve “yönetim yapısı” iç denetim sistemi, şirket “yönetim prosedürleri Gözden geçirmek ve gerekli ön hazırlıkları yapma, Halka Arz için Uygun bir yeniden yapılanma kapsamında oluşmaktadır.

Umutları aracı olarak halka arz hareket edecek: konsorsiyum lideri konsorsiyum üyeleri Seçimi ve Hazırlanmasında danışmanlık, hazırlık çalışmalarının tamamlandığını SPK ve İMKB, denetim faaliyetleri, reklam ve halka arz konsorsiyum lideri ile “araştırma raporu” önce başlatılması için resim faaliyetleri ile ilgili çalışmalar ve “prospektüs – prospektüs” oluşur uygulaması için hazırlıklar.

Stratejik Faktörlerin Gözden Geçirilmesi ve Karar Verme: Halka arzın başarılı olabilmesi için “zamanlama”, “fiyatlandırma” ve “dağıtım politikası” gibi stratejik faktörlerin gözden geçirilmesi ve karara bağlanmasından oluşur.

Bağımsız Denetim ve Denetçi Raporlarının Hazırlanması: Halka arz sürecinde finansal tabloların bağımsız denetimi yükümlülüğü, Önceki 3 yılın yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi ve gerekirse son ara karşılaştırmalı finansal tabloların bağımsız denetimi. Halka arz prospektüsündeki proforma finansal bilgilerin denetimi ve dahil edilmesi halinde kar tahminlerinin uygunluğundan oluşur.

Halka arz sonrası finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin yükümlülük: Her faaliyet döneminin yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminden ve 6 aylık ara dönemin karşılaştırmalı finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetiminden oluşur.

Yorum Yap