Ticaret Sicili Tescil İşlemleri Danışmanlığı

Ticaret Sicili Tescil İşlemleri Danışmanlığı

Ticaret Sicili Tescil İşlemleri Danışmanlığı, Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun olarak bilgilerin tescili (ticari ad, adres, sermaye, ortaklar, görevliler vb.) ticari işletmeler, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin kuruluş aşamasında üçüncü şahıslar tarafından bilinmesi gereken hususlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmelidir.

Kuruluş kaydının yapıldığı konulardaki değişikliklerin de yasal süre içinde ilgili taraflarca, ticari işletme veya tüzel kişiliğin bağlı olduğu ticaret sicil dairesine kaydedilmesi ve ilan edilmesi gerekmektedir.

Ticaret Sicili Tescil İşlemleri Danışmanlığı

AG Denetim Danışmanlık olarak, güncel gelişmeleri, AG Denetim olarak paralel olarak, Ticaret Sicil gerçekleştirmiş, mevcut gelişmelere paralel olarak, ve kayıt süreçlerinin en önemli paydaşlar biri olan Mali Müşavirler,, yoğun vergisi beyannamesi bir takvim sağlamak için herhangi bir kayıt işlemi ile ilgili işlemler seninle birlikte olmak istiyoruz. Yükümlülükleri ile birlikte gelen yorucu çalışma programına ek olarak Büro – Noter – Sicil Dairesinin kısır döngüsünün getirebileceği iş yükü altında kalmalarını engellemek ve böylece mevcut işgücü personelini daha etkin kullanabilmelerinin önünü açmak ve belirli iş planlamalarında diğer öncelikli konulara ayırmaları gereken zamanı yeniden kazanmak da mümkündür. Hızlı ve etkili yaklaşımlarımızla çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

Ticaret Sicil İşlemleri

Ticaretin kapsamı çok geniştir. Bu nedenle bilgiler (ticari ad, adres, faaliyet alanı vb.)) üçüncü şahıslar tarafından bilinmesi gereken ticari işletmelerin tescili yapılmalıdır. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalar ve işlemler aşağıdaki gibidir;

 • Ticari işletme ve şubelerinin tescili,
 • Ticaret ünvanı ve değişikliği tescili,
 • Adres tescili,
 • İş konusu değişikliği veya ilavesi tescili,
 • Sermaye şirketlerinin anasözleşme ve değişiklik tescilleri,
 • Fesih ve tasfiyeye ilişkin tescil,
 • Nakil tescili,
 • Hisse devir kararına ilişkin tescil,
 • Vefat eden ortağın paylarının intikaline ilişkin kararın tescili,
 • Birleşme suretiyle devir alınarak infisah eden şirketin düzenleyeceği borç beyannamesine ilişkin tescil,
 • Sermaye arttırımına ilişkin tescil,
 • Anonim şirkette değer artış fonu’nun sermayeye ilave edilmesine ilişkin tescil,
 • Vakıflar ve dernekler tarafından kurulacak işletmelerin tescili

Buna benzer iş ve işlemler.

Yorum Yap