Verbis Kayıt İşlemleri Danışmanlığı

Verbis Kayıt İşlemleri Danışmanlığı

Verbis Kayıt İşlemleri Danışmanlığı, Veri sorumluları sicili (VERBİS/Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun gözetiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanlığı tarafından kamuya açık olarak tutulan bir sicildir. (https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.) 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydolmak zorundadır.”

VERBİS Kayıt İşlemleri Danışmanlığı

VERBİS tescilinden önce planlı ve sistematik bir çalışma yapılması ve kurumların her türlü bilgisinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Garanti KVK, Verbis Kayıt İşlemleri Danışmanlığı sürecinde işletmenizi korur, bilgi güvenliği konusunda farkındalık yaratır, yasal ve teknik altyapıların oluşturulmasında sizinle birlikte adım adım ilerler.

VERBİS Kaydı Danışmanlığı Sürecinde Yasal Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt sistemine ilişkin yönetmelik 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KVKK kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları kişisel verileri kategoriler altında toplamak ve oluşturdukları bilgileri VERBİS sistemine kaydetmekle yükümlüdürler. Verbis’e girilecek bilgiler gerçek kişilere ait bilgiler değil, sadece kategorik olarak başlıklar altında yer alan bilgilerdir. VERBİS halka açıktır. Vatandaşlar veri sorumluları tarafından girilen bilgileri kontrol edebilir ve amaç dışı kayıtların yapıldığını düşündüklerinde bunu Veri Sorumlularına iletebilirler. Veri Sorumlusunun verdiği cevaba göre, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na da şikayette bulunabilirler.

Kurum tarafından yetkilendirilmiş kişiler, VERBİS kayıt işlemini tamamladıktan sonra başvuruyu kullanma hakkına sahip olabilirler.

Kuruluşlar büyümek için kişisel verileri edinir, işler ve depolar. Ve bu havuzu daha da genişletmek istiyor. Veriler büyüdükçe, güvenliğine yönelik riskler de artar. Alınması gereken önemli teknik ve idari önlemler vardır, bu sürecin yönetimi programlanmış bir plan gerektirir.

Garanti KVK’ya uyum sürecinde Kurumda hukuka aykırı bir kişisel veri işleme olup olmadığı envanter ve kişisel veri işleme faaliyetleri incelenerek belirlenir. Bu noktada veri sorumlusu faaliyetler sırasında ortaya çıkan eksiklikleri gözlemler.

VERBİS Cezası Ne Kadar?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulamaları kapsamında mükelleflerin son kayıt tarihi olan 30.06.2020 tarihine kadar Verbis’e kayıt yaptırmaması veya kayıtların hukuka aykırı olması ve kanuna dayanmaması halinde mükellefler yine ceza ile karşı karşıya kalacaktır.

Kanunda idari para cezaları şu şekilde gösterilmiştir.

  1. 10’uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 2020 : Alt Sınır: 9.012 TL- Üst Sınır: 180.263 TL
  2. 12’nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 2020 : Alt Sınır: 27.037 TL- Üst Sınır: 1.802.640 TL
  3. 15’inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 2020 : Alt Sınır: 45.062 TL- Üst Sınır: 1.802.640 TL
  4. 16’ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 2020 : Alt Sınır: 36.050 TL- Üst Sınır: 1.802.640 TL.

Kurumun kestiği cezalarda “fikri içtima” değil “gerçek içtima” esastır ve böylece kurum aynı somut olaya ilişkin birden fazla ihlal tespit etmesi halinde birden ceza kesebilecek ve verilen cezalar üst sınırları dahi aşabilecektir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veriler, kimliği belirli veya tanımlanabilir kılan gerçek kişilere ait her türlü veriyi ifade eder. Kanunda yer alan kişisel veriler; Genel nitelikli kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Uyulması gereken koşullar da söz konusu kişisel verilerin niteliğine bağlı olarak değişmektedir.

Veri Sorumlusu Nedir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin;

  • İşlenme amaçlarını ve metotlarını belirleyen,
  • Veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Yorum Yap