YMM’Lere Sınavsız Bağımsız Denetçi Olabilmeleri İçin Dava Açmaları Gerekecek

YMM’lere Sınavsız Bağımsız Denetçi Olabilmeleri İçin Dava Açmaları Gerekecek Tarih: 19.10.2012 6102 Sayılı Yeni TTK. 6335 Sayılı Değişikliklerle birlikte 01 TEMMUZ 2012 tarihinde yürürlülüğe girmiştir. Bu bağlamda, Kanun yürürlülükte olan Maddesi aşağıdaki gibidir.;

“ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları hâlinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir“ demektedir.

Ancak Yeni TTK. ile ilgili 03 Temmuz 2012 tarihinde Mecliste Kabul edilen TORBA KANUN Resmi gazetede 12.07.2012 tarihinde yayınlanmıştır.  01 Temmuz- 12 Temmuz 2012 tarihleri arasında Mevcut YMM’ler KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’na yazılı başvurmaları halinde SINAV veya BAŞKA BİR ŞART ARANMAYACAKTIR. Bu Konu ile ilgili TÜRMOB YMM Oda Başkanları Kurulu tarafından yapılan duyuruya istinaden TÜM YMM Meslek Mensupları (4000 Kişi) Kamu Gözetim Kurumu’na Yazılı Dilekçe ile başvuruda bulunmuşlardır.

Ancak KAMU GÖZETİM, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU bu dilekçelerimize herhangi bir işlem yapmamıştır. İdare Yargılama Usulüne göre; Bir Kamu kurum veya kuruluşu 60 gün içerisinde yazılı yapılan talebe cevap vermek durumundadır. Yazılı Cevabı vermez veya bundan imtina eder ise, yapılan TALEP RED EDİLMİŞ SAYILIR. İlgililer ise başvuru tarihini takip eden 60 gün içerisinde Cevap gelmemesi halinde, başvuru tarihinden 60 günlük süre dolması ile 60 gün BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMASI gerekir. Aksi takdirde, yapılan başvuruya karşı itiraz hakkı sona ermiş sayılır.

Ayrıca KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU da Denetim ve Denetçilere ilişkin Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ taslağını yayınlamış, net anlamda YMM’lerin sınavsız denetçi olup olmayacağını açıklamamıştır. Bu nedenle Biz YMM Meslektaşlarımızın KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’na 4000 civarında Meslektaşımızın verdiği dilekçelere cevap vermeme yolunu tercih ederek, hak kaybettirici sürecin işlemesini beklemektedir.

KURUMA defalarca aramamıza, ilgililere bilgi sormamıza rağmen CEVAP VERİLMEDİ, VERİLMEYECEK veya değişik bahanelerle durum geçiştirilmektedir. Bize göre, Bu dilekçelerimize TÜRMOB ve YMM Meslektaşlarım sahip çıkmalı, haklarının kaybetmemeleri için Mutlaka 12 KASIM 2012 tarihine kadar DAVA AÇILMASI gerekmektedir. Meslek Camiamıza DUYRULUR.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap