2023 Vergi Parametreleri ve Harç Rakamları Belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TEBLİĞLER
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) Değerli Kağıtlar
–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)
–– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44)
–– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)
–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55)
–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)
–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)
–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91)
–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 92)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323)
–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544)
–– 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
–– Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 411)
–– Türk Patent ve Marka Kurumunca 2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2023/1)

Yorum Yap