7.000 TL’yi Aşan Tahsilat Ödemelerinin Banka ve Finans Kurumlarına Ödemesine İlişkin Tebliğ

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • 7.000 TL’yi Aşan Tahsilat Ödemelerinin Banka ve Finans Kurumlarına Ödemesine İlişkin Tebliğ

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;
– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
– Avans, depozito, pey akçesi gibisuretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin
belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile
tevsik edilmesizorunludur.

Resmi Gazete

Yorum Yap