7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru 30 Haziran 2023 Tarihine Uzatılmıştır.

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru 30 Haziran 2023 Tarihine Uzatılmıştır.

Uzatılan süreler

09/03/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı,on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş basşvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/06/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilşkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/07/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Söz konusu belgeye ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yap