Bordro İşlemleri Danışmanlığı

Bordro İşlemleri Danışmanlığı

Bordro İşlemleri Danışmanlığı, Günümüzde BORDROLAMA işlerinin yürütülmesi artık uzman firmalara bırakılmaktadır. Bu yolla insan kaynakları birimleri asli görevleri olan eğitim, organizasyon, performans değerlendirme ve kariyer planlama faaliyetlerine odaklanabilmektedirler.

Bu sayede kuruluşlar donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta, ücret hesaplamaları sırasında ortaya çıkabilecek düzenleyici risklerden kaçınmakta ve ücretler gibi hassas bir konunun gizlilik çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır.

Bordro İşlemleri Danışmanlığı

Gelişen teknolojilerle birlikte BORDROLAMA işlemlerinin yürütülmesi artık uzman danışmanlar tarafından daha kolay ve daha az maliyetli olma avantajı ile gerçekleştirilmektedir. Bordro süreçlerinden muaf olan insan kaynakları departmanları kariyer planlama, eğitim oluşturma, performans yönetimi gibi öncelikli işlerine daha iyi odaklanabilirler.

Bordro Hizmetlerinin en önemli avantajlarından bazıları şunlardır. Şirketler için sistem oluşturma ve donanım maliyetleri ortadan kalkar. Düzenleyici riskleri içeren ücret hesaplama süreçleri Bordro Danışmanları tarafından daha güvenli bir şekilde yürütülmektedir. Ücretlerin gizliliği en üst düzeyde sağlanır.

Bordrolama Hizmeti

Bordrolamada işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun çözümü belirledikten sonra şirketinize faydalı olacak en uygun sistemin kurulmasını sağlıyoruz. Şirketinizde çalışan personelinizin yasal işlemlerini, personel işlemleri dahil tüm çalışma süresi boyunca gizlilik çerçevesinde profesyonel olarak takip etmekteyiz. Bordro hizmeti veren firmamız, şirketinize ait tüm işyerlerinin aylık SGK beyannamelerini vermekte, tüm sorumluluğu kendi başımıza almakta ve sizi mevcut risklerden uzaklaştırmaktayız.

Bordro hizmeti veren firmamız, yönetim ihtiyaçlarınızın tüm raporlarını en doğru, sorunsuz ve zamanında hazırlayarak şirketinizin bu tür işlemlerde fazladan bir süreci ortadan kaldırmasına yardımcı olmaktadır. Şirketinizin işe alma ve işten çıkarma süreçlerinde doğru yolu izlemesini sağlıyoruz.

Bordro hizmeti veren firmamız işe yerleştirme ve fesih süreçlerinde danışmanlık yaparak en doğru sonuca ulaşmada profesyonel destek sağlamaktadır. Bordro belgelerinizi inceliyor, yapılması gerekenleri öneriyor ve yasal haklarınız hakkında sizi bilgilendirerek maliyetlerinizi düşürüyoruz. Ayrıca bordro hizmeti veren firmamız gizliliğe azami özen göstermekte ve hizmet süresi boyunca tüm şirket bilgilerinizi gizli tutmaktayız.

Bordrolama Hizmetimiz Kapsamında Neler Yapıyoruz?

Hizmet kapsamı ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir;

 • Şirketlerden alınan veriler doğrultusunda şirketlerin aylık bordrolarının hazırlanması, ödenek, kesinti, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Personelin bordrolarının sahiplerine iletilmesi
 • (e-posta yoluyla veya mühürlü bir zarf içinde elle)
 • Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletilmesi,
 • aylık bordro giderleri; firmaların belirlediği maliyet merkezlerine göre dağılımı, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 • İzleyin-yıllık izin ve satış primlerinin ve tutulması yıllık izin defterleri,
 • SGK beyannamelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkukların alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
 • Merkez, işyeri ve/veya şube ile ilgili Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinin açılması, sicil numarasının alınması,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel beyanname ve listelerin hazırlanması,
 • Personelin ziyaret kağıdının düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
 • İstihdam sigorta bilgileri hazırlamak, tazminat ve iş ayrıldıktan sonra hesaplanan gerekli ücretler her türlü hesaplamalar yapma ve bankanın İnsan Kaynakları Yönetiminin onayı ile kurulur,
 • İşten ayrılan personele verilecek belgeleri hazırlamak, imzalanacak serbest bırakma gibi belgeleri düzenlemek,
 • Bordroları tutulan firmalara iş kanunları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirkülerler aracılığıyla firmalara uygulamalar ve yasal değişiklikler hakkında bilgi verilmesi (Normal ticari akış dışındaki dava ve işler şirket avukatları ve/veya çözüm ortağımız avukatlar tarafından karşılıklı kararlaştırılan tarife göre yürütülür),
 • Personel Dosyalarının hazırlanması ve korunması.

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

Bordro hizmeti kapsamında kurumun ihtiyaç ve taleplerine en uygun yaklaşımı göstererek ve taleplerinize en uygun çözümleri sunarak sürdürülebilir bir sistemin inşasına katkı sağlıyoruz.

Çalışma süresi boyunca ortaya çıkan yasal gereklilikleri, özellikle şirketinizde çalışan personelin personel işlemlerini, güven ve gizlilik ilkelerini esas alarak takip ediyoruz. İşletmenizin çatısı altındaki işyerlerinin SGK ile ilişkilerini düzenlerken ortaya çıkabilecek tüm riskleri sorumluluk alarak ortadan kaldırıyoruz.

İşletmelerin vazgeçilmezi olan raporlamayı kesintisiz ve hatasız gerçekleştirerek, yönetim kararlarının doğru bir şekilde alınmasına zemin hazırlıyoruz. Ayrıca, sadece mevcut personelinizin rutin operasyonlarını değil, işten çıkarma ve işten çıkarma gibi en kritik süreçleri de kaliteli bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Proaktif bakış açımızla şirketinizin işe alma ve işten çıkarma süreçlerinde karşılaşabileceği tüm olası sorunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Bordro hizmeti kapsamında sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerin gizliliği esas alarak devamını en temel prensibimiz olarak kabul ediyor ve çalışmalarımıza bu anlayışla devam ediyoruz.

Neden Bordro Hizmeti Almalıyım?

Bordro hizmetleri, işletmelerin muhasebe departmanları tarafından genel anlamda yürütülen önemli süreçleri ifade eder. Bordro hizmeti genel olarak personelle ilgili işlemlerin takibi olarak algılansa da hizmet kapsamında ele alınan SGK teşvikleri, yasal değişiklikler ve çalışma izinleri gibi hayati konular titizlikle takip edilmelidir.

Muhasebe departmanlarındaki iş yükü göz önüne alındığında, bordro hizmetinin yönetim tarafından değil gerçek yönetim tarafından sürdürülmesi zorunludur. Bu noktada sizlere profesyonel bir bakış açısı ile hizmet vereceğimize ve uzman kadromuz ile kaliteyi sizlere sunacağımıza söz veriyoruz. Personel işlerinden muhasebe ile ilgili en kapsamlı kayıtlara kadar her noktayı ele alıyor ve hatasız bir süreçten sonra bordro hizmetinden yararlanmanızı sağlıyoruz.

Yorum Yap