HATIRLATMA

Hatırlatmalar:

 1.  E-deftere geçiş, 01.01.2024 itibari ile 2022 brüt satış 3 milyon TL ve üzeri ise e-deftere geçmek zorundadır.
  Resmi gazete için tıklayınız.

 2.  Teknoparklarda %100 uzaktan çalışma 31.12.2023 tarihi itibari ile sona eriyor.
  Resmi gazete için tıklayınız.

 3.  3. Vergi Dava Dairesi Esas: 2017/358 Karar: 2017/1190: Limited şirket ortağı hissesini noter
  sözleşmesi ile devredip ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirmeyi ihmal etse dahi devirden sonra
  sorumluluğu ortadan kalkar.
  Mahkeme kararı için tıklayınız.

 4.  Çifte Vergilendirme Anlaşmaları gelir üzerinden alınan vergileri dikkate almakta olup, KDV. Bu
  kapsamında değildir. Bu nedenle, yurt dışında mukim kişilerden alınacak yazılımlarda, bu
  yazılımlar için yapılan ödemeler gerek serbest meslek faaliyeti ödemesi gerekse gayri maddi hak
  bedeli ödemesi olarak nitelense de; Stopaj dışında, Türkiye’de faydalanıldığı için, Türkiye’ye
  hizmet ithali kapsamında görülmekte ve sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmesi gerekmektedir.
  Özelge için tıklayınız.

 

Yorum Yap