Lisans Verme İşlemleri

Lisans Verme İşlemleri

Lisans Verme İşlemleri, Sınai mülkiyet haklarının ya da fikir haklarının belirli koşullar kapsamında ve bir ücret karşılığında satılması işlemi lisans olarak adlandırılır. Patent sahibi olan kişi ya da kurumların lisanslama sözleşmesi kapsamında ve noter huzurunda sözleşmeyi imzalamaları ve TÜRK PATENT Kurumu sicil kayıtlarına söz konusu işlemin dahil edilmesi ise patent lisans olarak adlandırılır. Bir anlamda patent ile elde edilen hakların kullanımına yönelik bir sözleşme olduğu söylenebilmektedir. Patent devri için patent sahibi ile devralacak kişi ya da kurum arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Ardından patent siciline kayıt yapılır ve patent devri gerçekleşmiş olur.

Lisans Verme İşlemleri

Patent, sahibine üretim ve kullanım hakkı verdiği gibi satış ve kullandırma yöntemi ile gelir imkanı da sağlamaktadır. Bir patentin sahibi tarafından verilen kullanım hakkı lisans olarak adlandırılır. Lisans Verme İşlemleri; inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.

İnhisari lisans kapsamında patent sahibi hakkını saklı tutmadıkça patentini kendisi kullanamadığı gibi başkalarına da kullanım hakkı veremez. İnhisari olmayan lisans kapsamında patent sahibi kendisi patenti kullanabileceği gibi başkalarına da bu hakkı verebilmektedir. Lisans sözleşmeleri mutlaka Türk Patent Enstitüsü siciline kayıt edilmelidir. Kanundan kaynaklı yetki ile buluş sahibi lisans sözleşmesi yapmaya mecbur kılınıyor ise bu durum zorunlu lisans olarak adlandırılmaktadır.

Argeye yatırım yaparak buluşlarına önem veren firmalar için lisans anlaşmaları gelir sağlamaktadır. Patentler üzerindeki lisans talepleri , o patentin ne kadar değer gördüğünün ve sanayiye uygulanabilir olduğunun kanıtıdır. Bu durum patent sahiplerinin gerçek anlamıyla da buluş yaratabildiklerinin de bir göstergesidir. Ticarileşebilen bir patent katma değeri yüksek buluş demektir. Patent lisans işlemleri hak kaybı yaratabilecek anlaşmalar olduğundan konusunda uzman vekil firmalar tarafından yapılması önerilmektedir. Lisans sözleşmelerinin hazırlanması özel bir uzmanlık gerektirmektedir.

Patent Lisanslama

Lisans Verme İşlemleri, Patentler şirketlerin veya kişilerin sahip olduğu soyut değerlerdir. Aynı somut yani taşınır ya da taşınamaz mülklerde olduğu gibi satış, miras, kiralama gibi işlemlere konu edilebilirler. Bu işlemlerden sektörde en yoğun kullanılan işlemler, patent lisans (kiralama) ile devir (doğrudan satış) işlemidir. Hem patent (ve faydalı model) başvuruları hemde tescilli buluşların ( ve faydalı modellerin) minimum bir kuruluşun, kısıtlı süre kullanmasına izin verilmesi lisans anlaşmalarına, tümünü ile satışı devir anlaşmalarına (sözleşmelerine) konu edilebilir. Lisans ve devir sözleşmelerinin hem patent sahibi bakımından hemde satın alan ya da kiralayanlar bakımından maksimum verimli alınacak biçimde yapılması iyi bir strateji ile uygulama tecrübesi ile mümkündür.

AG Denetim Patent şirketimiz patent ile faydalı modeller açısından uygun koşullarda kira geliri sağlayacak şekilde patent lisans düzenlenmesi ya da en uygun şartlarda satışı açısından patent devir danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin gerçekleşmesi tabiki de patent değerinin hesaplanması, lisans ücretleri, lisans süreleri, hak ihlalleri gibi konularda göz önünde bulundurularak sözleşmelerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler yapılarak kayıt edilmesi profesyonel Patent Vekili AG Denetim şirketimizin hizmeti kapsamındadır.

Tescil Lisanslama Nasıl Yapılır

Tescil Lisanslama İçin Neler Gereklidir?, Patent haklarını elinde bulunduran kişi veya kurum ile yapılacak bir lisanslama sözleşmesi noter huzurunda karşılıklı imzalandıktan sonra Türk Marka ve Patent Kurumu sicil kayıtlarına işlenmelidir. AG Denetim olarak tüm bu işlemi sizler için yapıyoruz.

  • Lisans sözleşmesi (Noter Onaylı)
  • Lisans alanın resmi evrakları
  • Lisan ücreti dekontu
  • Vekaletname

Lisanslama Nedir?

Lisanslar marka, patent, tasarım ve fikri mülkiyet hakkı sahipleri için küresel pazarlara açılmayı, gelişmekte olan ülkeler içinse yeni teknolojilere ulaşma imkânı sağlar.

  • Patent ve faydalı model hakları, başvuruları ve gizli patentler,
  • Marka hakları, marka başvuruları, tanınmış markalar,
  • Tasarımlar, tescilli/tescilsiz, tescil edilmemiş topluluk tasarımları lisanslanabilir.

Lisans verme işlemleri verenin mutlaka lisans sözleşmesine konu fikri mülkiyet hakkının sahibi olması gerekmez. Yeter ki lisans vermeye hakkı olsun. Lisanslar temel olarak inhisari lisans ve inhisari olmayan lisans şeklinde ikiye ayrılır. İnhisari lisansta lisans veren lisans konusunu kullanamaz ve bir başkasına lisans veremez. İnhisari lisansta ise lisans veren lisans sözleşmesi konusu olan fikri mülkiyet hakkını kullanabilir ve başkalarına lisans verebilir.

İnhisari lisansın en önemli özelliği lisans hakkı sahibinin fikri mülkiyet hakkıyla ilgili davaları kendi adına açabilecek olmasıdır. Mesela lisans aldığı tasarım hakkına bir tecavüz varsa o vakit kendi adına tecavüzün meni davası açabilir. Ancak lisans inhisari değilse bu durumda bir tecavüz halinde lisans vereni gereğini yerine getirerek dava açması yönünde uyarır ve eğer bu uyarıdan itibaren üç ay içinde hak sahibi dava açmazsa kendisi adına davayı açar. İnhisari olmayan lisansta lisans verenin izni veya üç aylık sürenin geçmiş olması davanın içeriğine girmesi için yerine gelmesi gereken bir şarttır. Uygulamada genelde üç aylık süre geçmeden dava açılmakta ve ilk oturuma kadar ya üç aylık süre geçmekte ya da beklenen izin gelmektedir.

İnhisari olmayan lisanslarda lisans alanın karşılaşabileceği en büyük risklerden biri lisans verme işlemleri yapanın kendisinden daha elverişli koşullarla bir başkasına lisans vermesidir. Bunun önüne geçmek için lisans sözleşmesine bir hüküm konularak başkası ile daha elverişli bir lisans anlaşması yapılması halinde elverişli olan anlaşmanın geçerli olacağı kararlaştırılabilir.

Yorum Yap