Telif Hakkı İşlemleri

Telif Hakkı İşlemleri

Telif Hakkı İşlemleri, En genel anlamda patent, marka ve tasarım gibi tescil gerektirmeyen telif hakları Türkiye’de telif hakkı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de telif haklarının korunması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ulusal Kanunu ve uluslararası BERN anlaşması ile güvence altına alınmıştır.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri, sanat eserleri, bilimsel eserler, eserler, filmler, müzik vb. Hakkında Kanunda. Eser, internet ve bilgisayar programları gibi çok geniş bir alana sahiptir.

Telif Hakkı İşlemleri Danışmanlığı

AG Denetim, başta telif haklarının korunması alanında olmak üzere, bilgisayar programlarının korunmasında, patent ve tasarımlarla korunamayan iş yöntemleri gibi fikri projelerin korunmasında aşağıdaki başlıklar altında danışmanlık hizmeti vermektedir;

Copyright Koruması; Telif hakkı koruması birçok alanı kapsar. Bir kitap yazmak, bir müzik parçası veya bir film senaryosu yazmak da telif hakkı koruması kapsamındadır. Telif hakkı için kayıt şartı bulunmamakla birlikte Türkiye’de Kültür Bakanlığı’na ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Telif Hakkı Bürosu’na kayıt yaptırmak mümkündür. KORDİNAT avukatları, Türkiye’de bir fikrin telif hakkı ile korunup korunamayacağı, uluslararası koruma, özellikle çizgi film ve film kahramanlarının lisanslı kullanımı, internet alan adı tescilleri konularında avukatlar, patent ve marka vekilleri ile tescil tescil ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Metotlarının Korunması; Tüm inovasyon faaliyetlerini patent, faydalı model ve tasarım hakları ile korumak mümkün değildir. Bazı yenilikçi yenilikler iş yöntemlerine dayanmaktadır. Örneğin, teknik olmayan ancak yeni bir iş yaklaşımı gerektiren müşteri memnuniyetini ölçebilecek yeni bir tasarım yapılabilir. Bu tasarımın hastaları korumak zordur çünkü teknik bir unsur içermez. Ancak yapılacak düzenlemelerle, bunu bir işletme yöntemi olarak, know-how olarak veya telif hakkı ile korumak gerekir. KORDİNAT, iş yöntemlerinin korunması için sistem tasarımı ve tescil tescili konularında profesyonel avukatlık hizmeti vermektedir.

Bilgisayar Programlarının Korunması; Türkiye’de bilgisayar programlarının korunması telif hakkı kapsamına girse de Amerika ve Japonya gibi ülkelerde patent kapsamına alınabilir. Hemen hemen her sektörle az çok ilişkili olan bilgisayar programlarını telif hakları ile korumaya çalışmak yeterli değildir. Tüm dünyada buna karşı gruplar olmasına rağmen bilgisayar programlarının patentlerle korunması zamanla Türkiye’yi de etkileyecektir. Zaman içinde özellikle iş yöntemlerine dayalı birçok bilgisayar programı ile elde edilen sonuçlar Avrupa ve Türkiye’de korunabilmektedir.

Bilgisayar programlarının korunması için AG Denetim öncelikle “İlgili program sadece bir program mı yoksa teknik bir sistemin parçası mı?” diye sorar. Muhasebe programı ve CRM programı gibi saf bir program ise Türkiye’de telif haklarının etkin bir şekilde korunması için gerekli vekalet prosedürlerini yürütür. Bir elektronik devre, makine veya bir sistemin parçasıysa, patent olarak da korunabilir. Bu koruma stratejilerini Avrupa Patent Ofisi, Amerikan Patent Ofisi, WIPO ve Türk Patent ve Marka Ofisi’nde uygulamaktadır.

Telif Hakkı İhlal analizi; Telif hakları geniş bir alana yayıldığından, telif hakkı ihlali analizi de çok çeşitli mesleklerle ilgilidir. Bir eserin telif hakkını ihlal edip etmediğinin analizi yalnızca o meslek grubuna (örneğin telif hakkı bir müzik eseriyse besteciye) veya sadece bir avukata bırakılmamalıdır. Telif hakkı analizinde fikri mülkiyet uygulamaları konusunda bilgi sahibi kişilerin bulunması önemli bir avantajdır. KORDİNAT, özellikle bilgisayar programları, çalışma yöntemleri ve görsel tasarım çalışmaları ile ilgili telif analizlerini uzman vekilleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

İnternet Alan adları; Türkiye’de daha çok kullanılan internet alan adları .com ve .com.tr uzantılar. Gerek bu alan adlarının tescili, gerekse diğer ülke ve meslek grupları ile ilgili alan adlarının tescili sadece internetten sağlanan işlemlerle yeterli olmayabilir. Bu alan adları kaydedilirken bir ticari marka ihlali söz konusu ise, daha sonra telafisi zor olan hakların kaybedilmesine neden olabilir. Öte yandan, tescilli alan adlarının yönetimi ve taklitçilere karşı mücadele, ticari marka yasalarına ve diğer fikri mülkiyet korumalarına hakim olmayı gerektirir.

AG Denetim, internet alan adlarının ilk tescili, takip takibi ve yönetimi ile alan adlarıyla ilgili hukuki uyuşmazlıklar için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Telif Hakkı Nedir ?

Fikri hak, fikri ürünleri koruyan haklara verilen genel addır. İnsan zekasıyla ortaya çıkan bu ürünler; edebiyat ve sanat eserleri, bilgisayar programları, icatlar, tasarımlar vb. ürünleri kapsar.

Telif hakkı, herhangi bir bilgiyi veya fikri ürünü kanunen belirli kişilere kullanma ve yayma hakkıdır. Kısacası, orijinal bir yaratımın kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır. Sembolü bir daire içinde “C” dir, © harfi yazıldığı eserin telif hakkına sahip olduğunu ve ingilizce “telif hakkı” kelimesini ifade ettiğini gösterir.

Fikir ve sanat eserleri 5846 sayılı Kanunla korunmaktadır. Bu Kanunun amacı, kendi ürünleri üzerinde, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşları tespit etmek ve bu işleri yapmak ya da yorumlamak fikir ve sanat eserleri, sanatçılar yaratan eser sahiplerinin manevi ve mali haklarını korumaktır. ürünlerden yararlanma koşullarını düzenlemek, öngörülen ilke ve prosedürlere aykırı kullanım durumunda yaptırımları belirlemek.

Telif Hakları Tescil İşlemleri ve Danışmanlığı

Dünyada giderek artan rekabet ortamında geliştirilen yenilikçi fikirlere ilişkin büyük miktarda dijital veri üretiliyor. Fikri mülkiyetin ekonomik değeri sürekli artmaktadır. Telif hakkı, sahibine eşsiz bir rekabet avantajı sağlar. Bu değerli verilerin ihlallere karşı korunması, üretilmesi kadar önemlidir. Telif haklarınızı korumak için Efor Patent uzmanları her zaman yanınızda olacaktır.

Bireyin her türlü fikri emekle oluşturduğu ürünler üzerindeki yasal haklara “Telif Hakları” denir. Telif hakkı teriminin ingilizce karşılığı Telif hakkıdır ve © sembolü ile temsil edilir.

Herkes, sahip olduğu (yarattığı) herhangi bir bilimsel, edebi veya sanatsal eserden doğan faydaların korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Yaratıcı düşünce ürünlerinin yeterince korunmadığı bir toplumda ilerleme mümkün değildir. Bu koruma devletin görevidir ve ancak etkin bir fikri mülkiyet mevzuatı ile mümkündür. Türkiye’de yazarın hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktadır.

Telif hakkı sahiplerinin tespitinde ispat kolaylığı sağlamak ve hakkı korumak amacıyla beyan esas alınarak tescil-tescil işlemi yapılır ve resmi belge alınır.

Telif haklarında bölgesellik ilkesine uygun olarak; Korumanın hangi ülkede talep edildiği, koruma koşulları o ülkenin mevzuatına göre belirlenir. Türkiye’de telif hakkı koruma süresi yazarın yaşadığı sürece ve ölümünden sonra 70 yıldır. Yazar tüzel kişi ise, koruma süresi tanıtım tarihinden itibaren 70 yıldır. Koruma süresinin sona ermesiyle, işin sahibine verilen mali haklar sona erer. Bu nedenle koruma süresi dolmuş eserler yazarın izni olmadan serbestçe kullanılabilir.

Telif haklarının ihlali hukuki veya cezai işlemlere neden olabilir. Mahkemece talep edilmesi halinde tescil-tescil belgesinin bir nüshası ve başvuru sırasında ibraz edilen belgeler Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye sunulur.

Yorum Yap