Çalışanların Bireysel Vergi Yükümlülükleri

Çalışanların Bireysel Vergi Yükümlülükleri

Çalışanların Bireysel Vergi Yükümlülükleri, Uzman ekiplerimiz, Çalışanların görevlendirildikleri ülkelerdeki vergisel yükümlülükleri ile yasalara uygunluğunu, Şirketler için zaman ve maliyet tasarrufuna yardımcı olmaktadır.

Bu çerçevede, sunduğumuz hizmetler;

  • Şirket çalışanlarının, mükellefiyetlerinin açılması ve kapatılması sürecinin yönetilmesi,
  • Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması,
  • İlgili makamlara başvurarak borç sorgulama sürecinin yönetilmesi,
  • Denetim, teftiş veya uzlaşma aşamalarında görüşmelerde destek olunması.

Çalışanların Bireysel Vergi Yükümlülükleri

Takvim yılı içinde iş değiştiren veya birden fazla işverene bağlı çalışanlara gelen vergi borçlarının tebliğ belgeleri son zamanlarda gündemi oldukça meşgul ediyor. Vergi borçlarına ait belgelerin çalışanlara gelmesi ve çalışanların vergi borcunun ortaya çıkmasına neden olan yükümlülüklerini bilmiyor olmaları çalışanlar açısından durumu daha da dramatik hale getiriyor. Peki çalışanlardan hangi durumda gelir vergisi beyanı istenir?

Çalışan için önemli olan konu, işverene karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve bunun karşılığında ücretini almaktan ibaret. Çalışanlar, iş değişikliği veya birden fazla işte çalışmalarının getirdiği kimi yaptırımları bilemeyebilir. Bu durumlardan birisi de gelir vergisi beyannamesi vermesi gerektiği.

Fakat gerçek olan durum ise çalışanların böyle bir yükümlüğü olduğu yasal düzenlemelerle belirlenmiş olması. Kanunu bilmemek hiçbir zaman bu konularda sorumlulukları üzerimizden atan bir mazeret olmadığı için de maalesef bu konudaki itirazlar gerçeği değiştirmiyor.

Bu sorumluluğun ortaya çıkmasına neden olan konu ise iş değişikliklerinde ve birden fazla işte çalışma durumlarında “Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı” tutarından ibaret oluyor.

Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Zorunluluğu Var mıdır?

Evet bu sorumluluk önceden de süregelen bir durumdu. Ancak şimdiye kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın iş değişiklikleri durumunu ve kişisel vergi durumlarını tespit edecek altyapı eksikliği nedeniyle gerekli tespitler mümkün olamıyordu. Bu durumun tespiti, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi birleşmesi sürecinde SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın altyapı sistemlerinin uyumlu hale gelmesiyle birlikte kolaylıkla tespit edilebilir noktaya geldi.

Ücretin Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Çalışanların gelir vergisi, brüt kazançları üzerinden işverenler tarafından hesaplanarak vergi kurumlarına bildirilir ve ödenir. Çalıştıkları sürece işçilerin kazançlarından ödenecek verginin sorumlusu işverenler olmaktadır.

Gelir vergisi, çalışanın aylık kazancına göre devletin belirlediği gelir vergisi tarifesi dikkate alınarak hesaplanıp ödeniyor. Bu vergi tarifesi bir takvim yılını kapsayan ve işçi her ay ücret kazancı elde ettikçe birikmiş bir şekilde takip edilerek, belirlenmiş tarifenin ilk sınırı aştığı an ikinci vergi dilimine yükselmekte. Bu hesaplama işlemi takvim yılı içinde çalışanın gelir vergisi matrahları toplamı olan “Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı” ile takip ediliyor. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı, gelir vergisi dilimlerinden hangisine denk geliyorsa, çalışanın o dilimin gelir vergisi oranı üzerinden vergisi ödenir.

Yorum Yap