Kurumlar Vergisi Danışmanlığı

Kurumlar Vergisi Danışmanlığı

Kurumlar Vergisi Danışmanlığı, Kurumlar vergisi önemli ek maliyetlere ve fon çıkışına yol açabileceğinden, karşılaştığınız vergi sorunlarının ve fırsatların doğru değerlendirilmesinde size yardımcı olur ve işletmenizin ihtiyaçlarını anlayarak vergi yükünüzü azaltmada size destek olacak doğru çözümleri sunarız.

İşletmelerinin bugün ve gelecekte vergi yükünü en aza indirecek şekilde yapılandırıldığından emin olmak, iş kararlarının vergi etkilerini analiz etmek, vergi fırsatlarını belirlemek ve planlanan işlemler ve yeni yatırımlar için en iyi yapıyı seçmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Vergi danışmanlığı ve planlama hizmetlerimizle vergi tasarrufu fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için yerel vergi mevzuatını ve işletmenizle ilgili özel mevzuatı birlikte değerlendiriyoruz.

Kurumlar Vergisi Danışmanlığı ve Belgelendirme Hizmetlerimiz kapsamında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Yerel vergi mevzuatı
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili konular
 • Yabancı yatırım ile ilgili vergi konuları
 • Vergi teşvik mevzuatı
 • Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları
 • Vergi incelemeleri ve vergi davaları
 • Vergi ile ilgili diğer mevzuat konuları

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak veya uzmanlarımızdan birinin sizinle iletişim kurmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Kurumlar Vergisi Danışmanlığı

Temel Türk Vergi Kanunları (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) İle ilgili genel bilgi ve danışmanlık.), anlaşmalar (lisans, telif hakkı, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik anlaşmaları, hisse devir anlaşmaları vb.) .)

Vergi yükümlülükleri açısından analiz ve değerlendirme, Vergi idaresinden bilgi talep mektubu, ihbar vb. Teknik destek ve danışmanlık yanıtlama resmi mektupları usulüne uygun ve belirleyici olmanın yolları takip, Analiz ve değerlendirme vergi boyut borçlanma politikalarının şirketleri, Değerlendirmenin ilişkiler arasında Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ve danışmanlığı sağlamak için uyum arasında mevzuat, Yazılı gelen Vergi İdaresi de göz önünde bulundurarak, şüphe, Teknik destek ve danışmanlık hizmeti talep eden açıklama (kural / iktidar), Vergilendirme, çeşitli hizmetler ve telif alınan yerel şirketlerin yabancı kurumlar, “Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Haklarının Devri” gibi finansman modellerinin vergi analizi ve değerlendirilmesi alanlarında hizmet vermektedir.

Kurumlara Yönelik Vergi Danışmanlığı

Şirketler için önemli bir yük olan vergilerin, uluslararası çifte vergilendirme anlaşmaları da dahil olmak üzere yasanın sağladığı tüm olanakların kullanılması sonucunda hesaplanması sağlanmalıdır. Bu çerçevede, çeşitli kanunlardaki indirim ve istisnalardan yararlanma imkanlarının yanı sıra, tüm giderlerin vergi matrahından kesintilerin kullanılması amaçlanmaktadır. Öte yandan, yeni olanaklar sağlamak için yeniden yapılanma olanaklarının araştırılması ve uygulanması da göz önünde bulundurulmaktadır.

Danışmanlık genel ve sürekli olarak sağlanabileceği gibi rutin veya yeni bir faaliyet veya yeniden yapılanma gibi belirli ve geçici işlemler için de verilebilir. Özellikle danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Kurumlar Vergisi
 • Gelir Vergisi
 • KDV
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Harçlar
 • Diğer Vergiler (Gümrük Vergisi Hariç)
 • Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı (Vergi ile Bağlantılı Olarak)
 • Türk Ticaret Mevzuatı, Sosyal Sigortalar Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı (Vergi ile Bağlantılı Olarak)

Uluslararası vergi mevzuatında elde edilen deneyim sayesinde, çokuluslu şirket ve şubelerine kaliteli hizmet imkanı sunulmaktadır.

Yorum Yap