Bütçe Süreç Danışmanlığı

Bütçe Süreç Danışmanlığı

Bütçe Süreç Danışmanlığı, Bütçe oluşturma ve kontrol sistemi, malzeme girdisinden ürün çıktısına kadar tüm süreçleri iyileştirerek işletmenizin bugünkü karlılığını görmenizi ve doğru kararı vermenizi sağlar. Bütçeleme sistemi oluşturma ve kontrol olmak üzere iki aşamada hazırlanır.

Neden Bütçeleme Yapılmalı?

Bir kuruluşun hedeflerine ulaşmak için izlemesi gereken yolu belirleyen ayrıntılı finansal plandır. Bütçeler, mevcut koşullar altında kurumsal faaliyetlerin verimliliğini artıran ve ana gelir-gider kalemleri altında çeşitlendirilen bir yönetim aracıdır.

Günümüz şartlarında bir şirketi plansız yönetmek mümkün değildir. En temel anlamda yol haritası diyebileceğimiz bütçeleme bu planlamanın en gerekli noktasıdır. Rekabet avantajı elde etmek, kaynakları verimli kullanmak ve en önemlisi performansı ölçmek için her şirketin kullanması gereken en temel iş uygulamalarından biridir. Bütçe Süreç Danışmanlığı, bugün karlılığınızın ve hedeflerinizin durumunu kavramanızı ve görmenizi sağlayacak, ayrıca departmanınızı ve çalışanlarınızı aynı hedefe yönlendirecek bir disiplindir.

Bütçe Danışmanlığı Proje Kapsamımız

Gelir ve gider bütçeleri tasarlıyoruz. Bütçe yönetimi prosedürünü oluşturuyoruz. Bütçe yönetiminin şirkete özel kurulumunu belirliyoruz. Bütçe oluşturma sürecinin zamanını ve kim tarafından / kim tarafından belirleriz. Bütçelerin nasıl konsolide edildiğinden ve nihai yıllık bütçeye karar verildiğinden emin oluruz. Oluşturulan bütçenin nasıl analiz edileceği ve fiili ve hedeflenen bütçelerin nasıl yorumlanacağı üzerine sistemler tasarlıyoruz.

Aktiviteler

 • Şirketin vizyon ve stratejilerinin, iş hedeflerinin incelenmesi
 • Mevcut lokasyonlardaki işletmelerin faaliyetlerinin belirlenmesi ve gelecekte oluşacak faaliyet modelinin anlaşılması
 • Mevcut bütçe hazırlık sürecinin ve bütçe takviminin incelenmesi, standardizasyon imkanlarının tespit edilmesi
 • Gerekli noktalarda yerinde gözlemlerin yapılması
 • Firmanız ile benzerlik gösteren şirketlerle ve iyi uygulamalar ile kıyaslama çalışmalarının yapılması
 • İyileştirme noktaları ve en iyi uygulamalar dikkate alınarak, bütçe modeli yapısının tasarlanması
 • Bütçe ve Raporlama rol ve sorumlulukların tanımlanması
 • İleri analitik uygulamaları destekleyecek süreçlerin ve rol/sorumlulukların belirlenmesi
 • Tasarlanan Bütçe sürecinin teknolojik ortama entegrasyonu aşamasında fikir beyanında bulunulması

Bütçe Çeşitleri

Şirketiniz Bütçe Yapıyor Mu? Yapılan Bütçe Hangi Gereksinimleri Karşılıyor? Genel bir açıdan bakıldığında bütçenin farklı bileşenlerden oluştuğundan bahsedilebilir.

İşletme Bütçesi: Bu her yıl yapılır. Dönem içindeki giderler ve giderler dikkate alınarak hazırlanır. Genel olarak, hedef üst yönetim tarafından belirlenir ve bölümlere dağıtılır.

Yatırım bütçesi: Uzun süreleri kapsar. Şirket hedefleri ve büyüme süreçlerine göre harcamalar alımlara (hizmetler, demirbaşlar vb.) Yöneliktir.). Yapılacak bu giderlerin getirilerine göre hesaplanır.

Cari bütçeler: Şirketlerin yatırım ve büyüme verilerine göre hazırlanmıştır. Firmanın finansal verileri incelendikten sonra, yatırım ve büyüme için öngördüğü harcamalarla karşılaştırılır. Büyüme firma öz sermayesi ile karşılanabilir mi? Ne kadarı farklı finansman kaynakları ile karşılanabilir? Bir anlamda, şirketin nakit döngüsünü ortaya çıkaran bütçelemedir.

Ana bütçe: Firma birimlerinin kendi bütçelerini oluşturduktan sonra firmanın hedefleri doğrultusunda tek bir çatı altında toplanmasıdır.

Bütçe Süreç Danışmanlığı

Bütçe Süreç Danışmanlığı Bugün, çok rekabetçi bir ortam, şirketlerde uygulanması gereken bütçeleme yaklaşımı, gereği işletmenin karşılaşacağı tehlikeleri düzenleyen bir anlayış, hizmet eder gibi yapma, daha sık değişken koşulları yansıtacak şekilde güncellenebilir karar için etkin bir destek sağlar ve simülasyon çalışmaları için değil sadece kontrol amaçlı bir işlev olmaktan verir.

Aşağıdaki Soruların Yanıtını Vermek İstiyorsanız Arayın Bütçe Sisteminizi Kuralım

 • Bütçe Sisteminizi Kurmak istiyor musunuz?
 • Bütçe hazırlama sürecinizin zahmetli ve süresinin zaman maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Bütçe hazırlama sürecine harcadığınız zamanın, stratejik düşünceye harcadığınız zamandan fazla olduğundan endişe ediyor musunuz?
 • Bütçe çalışmalarında faaliyet merkezlerinize kaynak tahsisinizin doğru olduğundan şüphe ediyor musunuz?
 • Bütçe sisteminiz firmanızın kurumsallaşmasına hizmet etmesini ister misiniz?
 • Bütçe sapmalarınıza zamanında müdahale edebiliyor musunuz?
 • Bütçe sisteminizin, risk yönetimi sisteminizi desteklediğini düşünüyor musunuz?

Yönetim Raporlaması ve Bütçeleme Süreci Danışmanlığı

Mevcut piyasa koşullarındaki en başarılı şirketler, değişen koşullara en hızlı adapte olan ve beklenmedik durumlara kendilerini en iyi şekilde hazırlayanlardır. Sürdürülebilir başarı için şirketlerin hızlı kararlar ve eylemler alırken finansal ve operasyonel riskleri öngörmeleri ve yönetmeleri gerekir. Şirket yönetiminin karar alma süreçlerine hizmet eden her türlü veri kümesi yönetim raporlaması oluşturur. Zamanında ve doğru verilerle optimum kapsama yönetimi raporlaması, karar vericilerin hızlı, verimli ve güvenli kararlar almasını sağlar.

Yönetim raporlama ve bütçeleme sürecinizi sektördeki en iyi uygulamalarla karşılaştırabilir ve sizin için iyileştirme alanlarını belirleyebiliriz. Mevcut yönetim raporlama ve bütçeleme sürecinizi UFRS / TFRS ile uyumlu hale getirebiliriz.

Aşağıda yönetim raporlaması ve bütçeleme alanındaki başlıca hizmetlerimizi bulabilirsiniz. İhtiyaç duyabileceğiniz her türlü ek destek ve danışmanlık için Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri ekibimiz sizlerle bir araya gelerek ihtiyaçlarınızı birlikte değerlendirecek ve çözümler üretecektir.

 • Yönetim raporu ve bütçenin tasarımı ve sistemsel uyarlaması
 • Fiili ve bütçe verilerini içeren yönetim raporlarının UFRS/TFRS’ye dönüşümü
 • Yönetim raporlarının UFRS’yle mutabakatı
 • Yönetim Raporlaması Uygulama Rehberi’nin oluşturulması
 • Muhasebe Uygulama El Kitabı’nın yazılması
 • Ortak hesap planı ve konsolidasyona ilişkin hizmetler sunulması

Yorum Yap